A nigériai Barnabás az 1990-es évektől kap az Égiektől üzeneteket, imákat, amelyeknek a többségét a helyi püspök Imprimátummal is ellát. Ebben a kategóriában ezekből olvashatunk.

3. pénteki engesztelés 2016. december

Beküldve: Nigériai Barnabás

Pdf formátumban innen tölthető le

„Legyetek hát tökéletesek, amint mennyei Atyátok tökéletes!” (Mt. 5:48)

Harmadi pénteki engesztelés

DECEMBER

 

meghívás a tökéletességre

4. rész

A TÖKÉLETESSÉG ÖTÖDIK SZINTJE

AZ ÉBERSÉG ÉS A TUDATOSSÁG SZINTJE

 

2004. július 6.

„Boldog vagyok, hogy július havában hozzátok küldtek engem. Én vagyok Brigitta az Élő Isten szolgája. Barátaim, Jézus szeret titeket, mindig rátok gondol. Szemeit mindig azokon tartja, akiket Vére árán megváltott. Engedjétek, hogy megtaláljon titeket. Vigasztaljátok és szeressétek Őt.

3. pénteki engesztelés 2016. november

Beküldve: Nigériai Barnabás

Pdf formátumban innen tölthető le

 

„Legyetek hát tökéletesek, amint mennyei Atyátok tökéletes!” (Mt. 5:48)

Harmadi pénteki engesztelés

NOVEMber

 

meghÍvás a tökéletességre

 1. rész

A TÖKÉLETESSÉG NEGYEDIK SZINTJE

A KREATIVITÁS SZINTJE

 

2004. július 5.

„Örvendjetek mind, akik szomjasak vagytok a tökéletességre. Mesteretek szeret titeket. Létrát adott nektek, hogy rajta felmenjetek a tökéletesség útjára. Jöjjetek mindnyájan, akik szomjasak vagytok a tökéletességre. Jöjjetek, és lépjetek fel arra a létrára, amely a tökéletesség útjára vezet. Ó mily kiváltságosok vagytok, hogy nektek adatott a tökéletességről szóló tanítás! Ó mily szerencsések vagytok, hogy megismerhetitek, amit arra rendeltek, hogy tudjatok! Áldottak vagytok.

3. pénteki engesztelés 2016. október

Beküldve: Nigériai Barnabás

Pdf formátumban innen tölthető le

 

„Legyetek hát tökéletesek, amint mennyei Atyátok tökéletes!” (Mt. 5:48)

Harmadik pénteki engesztelés

OKTÓBER

Meghívás a tökéletességre

I. rész

A TÖKÉLETESSÉG MÁSODIK SZINTJE

A CSODÁK SZINTJE

 

2004. július 3.

„Az Úr áldja meg az Ő népét! Az Ő békéje uralkodjon szívetekben! Jézus. jöjjön el a Te Országod! Isten barátai, Ágnes vagyok Isten szolgálója. Jézus küldött el, hogy tanítsalak titeket a tökéletesség 2. szintjéről, amely az életszentségre vezet titeket, s amelyet csodák korszakának hívok.

3. pénteki engesztelés 2016. szeptember

Beküldve: Nigériai Barnabás

    Pdf formátumban innen tölthető le

„Legyetek hát tökéletesek, amint mennyei Atyátok tökéletes!” (Mt. 5:48)

MEGHÍVÁS A TÖKÉLETESSÉGRE

 1. rész

„Békesség legyen veletek, és minden gyermekemmel, akik július nagy havában letérdelnek imádkozni, békém örömével fogadlak titeket. Jöjjetek, és élvezzétek szeretetemet és áldásomat. Ebben a hónapban a Mennyország nagyszerű tanításokat tartogat a Tökéletességről világ számára. Szentjeimet fogom elküldeni hozzátok, hogy adjanak nektek leckéket a Tökéletesség szintjeiről. Megtanítják majd nektek, hogyan győzzétek le magatokat, a világot, és a sátánt; és arról is fognak majd tanítani, hogyan növekedjetek lelkiekben.

Boldogok a kicsinyek, az egyszerű és tiszta szívűek, ezeknek a tanításoknak a nagysága feltárul majd számukra. Kinyilatkoztatom nekik a tökéletességre vezető élet misztériumait. Nekik adom a szeretet ajándékát.

Beszámoló az elmúlt egy évről

Beküldve: Nigériai Barnabás

Egy évvel ezelőtt, pontosan ezen a napon indultam el eddigi életem nemcsak egyik, hanem a legfontosabb útjára. 2015. szeptember 11-én keltem útra, hogy Magyarországot képviselve csatlakozzam azok közé, akik minden erejükkel azon vannak, hogy teljesítsék Mennyei Atyánk akaratát, és az egész világot felajánlják az Ő Szent Fiának, a mi Urunk, Jézus Krisztus legdrágább Vérének. Oh, mily csodálatos utazás volt ez… hiszen, mind a mai napig bőven árasztja rám áldásait, kegyelmeit. Bizton állíthatom, hogy személyes életem, hivatásom, s a keresztségben kapott küldetésem egyik mérföldkövét jelentette ez nekem. Az Úr oly egyértelműen, határozottan, mégis gyengéd szeretettel intézte felém meghívását, hogy nem késlekedhettem a válaszadással. Nem maradhattam tétlen én sem, így ígéretet tettem Neki, hogy minden tőlem telhetőt megteszek, hogy Magyarországon minden ember megismerje, tisztelje és szeresse az Ő Legdrágább Vérének ájtatosságát; hogy minél többen meghallják az Ő fájdalmas esdeklését, hogy tartsanak Vele a Gecemáni Órákban, s legyenek a Haláltusát vívó Jézus Krisztus vigasztalói.

A Szent Kereszt Felmagasztalásának ünnepe és a Fájdalmas Szűzanya ünnepe Vácon a Piarista Templomban

Beküldve: Nigériai Barnabás

2016. SZEPTEMBER 14.

 • A Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepe
 • Jézus Krisztus Drága Vérének való odaszentelődés ünnepélyes formája
 • 12:00 Imádságra hívás
 • 12:30 Jézus Drága Vérének rózsafüzére és litániája
 • 13:00 Hetedik fájdalmas könyörgés és Engesztelő ima a Töviskoronával
 • 13:30 Hálaadó zsoltár, a „nagy Hallel” és Ima az Új Izraelért
 • 14:00 Ima a Kereszt győzelméért
 • 15:00 Szentmise, melynek keretén belül történik a hódolat a Szent Kereszt előtt, önmagunk odaszentelése Jézus Vérének, valamint a 2015. szeptember 14-én, Nigériában tett világfelajánlás egy éves évfordulójára való megemlékezés

 

2016. SZEPTEMBER 15.

 • A Hétfájdalmú Szűzanya ünnepe
 • 17:00 Szűz Mária hét fájdalmának rózsafüzére
 • 18:00 Szentmise

 

2016. SZEPTEMBER 16.

 • Harmadik pénteki engesztelés
 • 12:00–tól szentségimádás, engesztelés Jézus Krisztus Legdrágább Vére ellen elkövetett összes bűnökért
 • 18:00 Családfagyógyító szentmise

 

Jézus Krisztus Drága Vére, ments meg minket és az egész világot!