Mi így engesztelünk

Egy olvasónk által mondott imák

Beküldve: Mi így engesztelünk


RENDSZERES IMA:

 
Örök Atya, kérünk téged, hallgass meg minket, a gonosz ellenségtől oltalmazz minket.
Édes Jézusunk öt szent sebéért, az abból kifolyó drága Szent Vér és Víz kegyelméért irgalmazz nekünk. Mosd le rólunk bűneinket és vétkeinktől tisztíts meg.
 
És az Ige tetté lőn, és mi köztünk lakozék / Uram, taníts minket imádkozni!
 
Mi atyánk, ...

Egység Királynője Engesztelő Szolgálat

Beküldve: Mi így engesztelünk

Tisztelettel küldöm a Szűzanya gyergyószentmiklósi könnyezésének szándékaira alakult Egység Királynője Engesztelő Szolgálat ismertetését:
http://dominiummarianum.webs.com/egysgkirlynje.htm
Egyúttal engedélyt kérek, hogy az engesztelok.hu-t népszerűsítsük honlapunkon, ugyanakkor örömmel fogadnánk, ha ez kölcsönös lehetne.

Köszönettel,
B. Dombi Attila
gör. kat. áldozópap
Csíksomlyó-Gyergyószentmiklós

Imádkozom naponta a kápolna felépüléséért

Beküldve: Mi így engesztelünk

Szeretnék többet tudni az engesztelés módjairól és egy közösséghez csatlakozni.
Egy éve mindennap imádkozom a Rózsafüzért a Szűzanya szándékára és a világ bűneiért engesztelésül.
Ez az ima arra indított hogy,  péntekenként böjtöljek szintén a Szűzanya szándékára és a bűnösök megtéréséért.
Nemrégiben láttam a Mária Natália nővérről és a Szent Anna réti Engesztelő Kápolnáról egy filmet.
Nagyon mélyen érintett, hogy a Szűzanya kérése még nem teljesült  és ezért fogadalmat tettem, hogy imádkozom naponta a kápolna felépüléséért.
Szívesen csatlakoznék imámmal egy imaközösséghez , ezért kerestem az interneten és találtam rá az  Engesztelés honlapjára.
Úgy érzem az engesztelés nagyon fontos számomra és szeretném ennek minél inkább alárendelni az életemet,
ezért lenne fontos számomra részt venni ezen a találkozón.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Vendreiné Pintér Ildikó

Én egyéni engesztelést végzek

Beküldve: Mi így engesztelünk


Feliratkozom a találkozóra. Jó lesz együtt engesztelni a testvérekkel. Én egyéni engesztelést végzek. Figyelembe veszem a magánkinyilatkoztatásokat, a szabadkőművesség rombolásait az Egyházban, a világban lévő eseményeket. Inkább globális eseményeket és csoportokat veszek számba az imaszándékaim felajánlásakor. Szándékaim nagyon sok mindenre kiterjednek, amit nem sorolok fel. A szándékok kehelybe helyezése őrangyalom segítségével a leghatékonyabb imaforma, ezért igyekszem naponta Szentmisén részt venni és az Egyház által kínált búcsúkat is kihasználni. Azt hiszem irányadónak ennyi elég lesz.
Isten fizesse meg szolgálatukat!    Boros Gábor

Szent István király plébánia, Pestszentlőrinc

Beküldve: Mi így engesztelünk

1998-ban alakult az  imacsoportunk  egy SZENTLÉLEK SZEMINÁRIUM elvégzése után. A pestszentlőrinci Szent István Király Plébánián szalézi atyák által megismertetett „TÖBBLET ENGESZTELŐ IMAÓRA” füzetből imádkoztuk minden kedden a  - Mindszenty bíboros atya által hitelesített - Natália nővérnek Jézus és a Szűzanya által kértek alapján összeállított imádságait édes Hazánkért, ill. a füzetben megadott engesztelő imaszándékokra.

2009-ben az imacsoportunk átalakult ill. kibővült szándékaiban és kiegészült a SZERETLÁNG imafüzetben található imádságokkal. Rendszeresen imádkozunk papjainkért, új papi és szerzetesi hivatásokért, a Szentatyáért, MINDSZENTY JÓZSEF bíboros boldoggá avatásáért, a betegekért és haldoklókért (egyikünk kamiliánus), a bűnösök megtéréséért.

10 éve imádkozunk  az anyaméhben megfogant magzatokért és szüleikért –attól kezdve,hogy megkapjuk a babát váró szülők keresztnevét, egészen a baba megszületéséig.

Imádságaink alapja a 2. fatimai fohász:

„ Ó,Jézusom,irántad való szeretetből, a bűnösök megtéréséért,a Szentatyáért és mindazoknak a megbántásoknak ENGESZTELÉSÉRE, AMELYEKET SZŰZ MÁRIA SZEPLŐTELEN SZÍVE ELLEN ELKÖVETNEK.”

Gyermekrózsafüzér

Beküldve: Mi így engesztelünk

„A GYERMEKEK FOGJÁK MEGMENTENI A VILÁGOT”

címmel olvastam egy interjút (még a ’90-es évek végén) ANDREAS D’ASCANIO atyával (kapucinus szerzetes), aki 1974-ben alapította a „FEHÉR HADSEREGET”, melyben a gyermekek „kis imafészkekben, a fatimai üzenet nyomán Mária Szeplőtelen szívének győzelméért és a világ megmentéséért imádkozzák a rózsafűzért.

Valamivel ezután eljutott hozzám a medjugorjei EMMANUEL nővér csodálatos könyve a gyermekekhez,melyben Szűzanyánk kéri ,”GYERMEKEIM SEGÍTSETEK, HOGY SZÍVEM GYŐZZÖN!” Ez a könyv a Nyolc Boldogság Katolikus Közösség kiadásában jelent meg. Hátoldalán olvashatjuk II. János Pál pápa levelét a gyermekekhez(1994.dec.13.):

„MICSODA HATALMAS ERŐ A GYERMEKEK IMÁDSÁGA! KEDVES KIS BARÁTAIM! SZERETNÉM IMÁDSÁGOTOKRA BÍZNI CSALÁDOTOK ÉS A VILÁG ÖSSZE CSALÁDJÁNAK IMÁDSÁGÁT!”

MÉLYEN MEGÉRINTETTEK A FENTIEK

Így 2004 augusztus 7-elsőszombaton Pestszentlőrincen a Szent István Király Plébánián 5 kisgyermekkel és szüleikkel indult gyermekrózsafüzér imacsoportunk. Engesztelésünket minden hónap első szombatján du.5 órakor a FATIMAI ANGYAL imájával kezdjük. Minden rózsafüzér tized végén a 2.fatimai fohászt imádkozzuk. Mivel ez kevésbé ismert, ezúton közreadom:

„Ó, Jézusom, irántad való szeretetből, a bűnösök megtéréséért, a Szentatyáért és mindazon megbántások engesztelésére, amelyeket Szűz Mária Szeplőtelen Szíve ellen elkövetnek.”(1917.július 13-án kérte a Szűzanya Fatimában)

A rózsafüzér elimádkozása után egy Édesapa elimádkozza a Családfelajánló imádságot Szűz Mária Szeplőtelen Szívéhez, majd együtt imádkozunk a családokért (Bíró László püspök atya imádságát)s végül Szent József oltalmába ajánljuk családjainkat.

2007.május 1-én a Pestszentlőrinc-Miklóstelepi Szent József kápolna ajándékba kapott egy Fatimai Szűzanya vándorszobrot, így azóta ott folytatjuk elsőszombati engesztelésünket a gyermekekkel és édes szüleikkel.

„A gyermekek a legnagyobb misszionáriusok, mert önzetlenek, tiszták, egyszerűek és lelkesek.” (Sebastian atya, a Pápai Missziós Művek igazgatója 2007.03.07.)

Valóban! 2009-ben a MARANA THA január-februári számában újra találkoztam a „FEHÉR HADSEREG - A GYERMEKEK FOGJÁK MEGMENTENI A VILÁGOT” c. írással. Érdemes elolvasni éppúgy, mint a „Gyermekeim,segítsetek,hogy szívem győzzön!”c. könyvet.

Szent Pio atya mondta:”Ötmillió gyermekre van szükség ahhoz, hogy Mária Szeplőtelen Szívének győzelmét előkészítsék!”

                                                                                                                                                          Heller Zsuzsa

Tanácsok az engesztelőknek

Beküldve: Mi így engesztelünk

Kedves Engesztelő Társaim!

Szeretettel megosztanám Veletek azokat az ismereteimet, amelyek úgy érzem fontosak ezekben a nehéz időkben.


Az engesztelés alapszabályai:

 • Családunkra, szeretteinkre, rokonainkra Jézus drága szentvérének oltalmát kérni és mindenünkre, amink van közlekedési eszközeinkre, munkahelyünkre, útjainkra, minden helyre, ahová belépünk. Kérjünk mindezekre szentvér koszorút, különösen hazánkra. Miért fontos ez? Szentek életében olvashatjuk még a leveleikre is kérték Jézus szent vérének oltalmát. A megváltó szentvérnek ereje a legnagyobb oltalmunk a gonosz ellen. A mi védelmünk az Ő vérének erejében van, enélkül a kegyelem nélkül elveszhet az erőnk, a pénzünk, az autónk, az otthonunk, de akár a sok bajtól a hitünk is. Ahogy az egyik papunk mondta: a szentvér ima nélkül az ágyból sem szabadna felkelni.
 • A barna skapuláré felvétele. Miért? A Szűzanya már Fatimában kérte az emberiséget e skapuláré viselésére a század elején. Szentatyánkat amikor lelőtték, újság cikket írtak arról, hogy viselte a barna skapulárét. Azt gondolom, ha Ő szót fogadott, nekünk is kellene, és persze viselésével részesülünk a Karmeliták kegyelmeiben is.
 • Ha az engesztelő személy okkultizmusban, mágiában, jóslásban, halottidézésben, vagy bármilyen idegen istenség (pl.Buddha szobor) tiszteletét gyakorolta, ebben az esetben elengedhetetlen a gyónás, és a papi szabadító ima, és önmagáért szabadító szentmisék felajánlása, továbbá minden nap elimádkozni a szentvér litániát a Hozsannából. Miért szükséges, sőt elengedhetetlen mindez? Sajnos, aki ilyesmikben részt vett, nagy teret adott, tudva vagy tudatlanul a túloldalnak. Nem elégséges ilyen súlyos bűnök esetében önmagában csak a szentgyónás, persze ez az első lépés, de itt ilyen esetekben a bűnök súlyossága végett szükséges a többi dolgokat is megtenni.
 • Minimum havi szentgyónás! Miért? Ha nem vesszük komolyan és mulasztunk, sajnos tapasztaljuk negatív hatását. Végezzünk életgyónást, ha eddig még nem tettük. Engesztelődjünk ki mindenkivel, meghalt haragosainkkal is, kérjünk értük szentmisét. Feltétlenül meg kell gyónni, ha hosszan nem tudtunk megbocsátani, akkor is, ha a haragosunk meghalt! Nem kedves az Úrnak a neheztelők imája, csak az engesztelők imája.
 • A szenteltvíz fontossága: Az az ember, aki áldozatot vállal más emberek lelki üdvösségéért, nagyon kedves Istennek, de annál nagyobb ellensége az ördögnek. Egy testvérünk mondta:Attól, hogy nem hiszünk az ördögben ,még van , attól ,hogy mi nem látjuk, még ott lehet, attól ,hogy most jól vagyunk, nem biztos, hogy holnap is így lesz!  Komolyan kell vennünk a gonosz létezését, és fel kell vennünk a harcot ellene, mert az ellenség komolyan harcol ellenünk. Mik azok a dolgok a Szentségeken kívül és a lelkünkben élő hiten kívül, amelyek segítenek ebben? Elsősorban a szenteltvíz, mely az Egyház egyik igen nagy szentelménye a gonosz lelkek ellen. Nagyon fontos , hogy minden nap használjuk és hetente végezzünk otthonunkban szenteltvíz hintést. Hintsük a szenteltvizet Észak, Kelet, Dél és nyugat felé és így imádkozzunk.  Szálljon ez a szenteltvíz családomra, szeretteimre, rokonaimra és mindazokra, akikért felelek, valamennyiünk otthonára! E szentelményben lévő kegyelem ereje törje meg a gonosz minden cselvetését, tervét, ártó szándékát, űzze el a betegségeket, a pokoli lelkeket, minden bajt és rosszat, és hozza el Isten áldását mindenre és mindnyájunkra, hogy egészségesen, tisztán és szabadon élhessünk! Ámen.
 • A búcsúk fontossága, bővebben:   A búcsunyerés feltételei
 • A szent olajok fontossága: (pl.: manduriai olaj)

Idézet a könyvből. Jézus Debórának: Olaj, mely az ördög támadásaitól megvéd, az olaj a könnyek forrása, amely a kegyelemtől távol levőket gyógyítja. Így küldi ma olaját, mint a Szentélek hatalmának jelét, hogy igazak módjára cselekedjetek. Az olaj a lélek kegyelmének égő tüzében fog megerősíteni titeket, és megmutatja az újra evangelizálás útját.

A megkenés imája: Mária, Jézus megszentelt olajfájának anyja, az Olaj legszentebb Szűzanyja, érints meg minket, szeress bennünket és gyógyítsd meg szívünket, a te bölcsességeddel és a te szereteteddel.

 • Az érmek fontossága: Mindamellett , hogy hatalmas kegyelmeket közvetítenek akárcsak egy darab megszentelt , megáldott érem is óriási védelem a gonosz lélek ellen. Itt most nem szándékozom mindet felsorolni csak néhány fontosat egy – egy mondatban.
  • Benedek-érem : Viselője halálakor teljes búcsút nyer (azaz elkerüli a tisztítótüzet) ,ha hittel Jézus bocsánatát és irgalmát kéri. Ez az érem adja meg ezt a nagy kegyelmet , hogy viselője minden hétköznapi  szentmisén a Szent Atya szándékára imádkozva teljes búcsúban részesül. Aki minden nap imádkozik a Bencés rend elterjedéséért, részesül a rend érdemeiben.
  • Rosa Mystica-érem: Szűz Anya szavai : A kegyelem teljességével védelmezem ennek az éremnek viselőit.
  • Szeretetláng- érem: Szűz Anya szavai : Különleges módon árasztom ki Szeretetlángomat, és megóvom őket a gonosz lélek kísértései, támadásai közepette is.

Köszönöm , hogy meghallgattatok! Köszönöm a Jóistennek, ha csak egy kicsit is segíthettem!

                                                                                                                                               Szeretettel: E-né Zsuzsa

 

Engesztelés Sopronban

Beküldve: Mi így engesztelünk

Az Úr Jézus kérésére, már egyre több engesztelő csoport alakult szerte az országban. A virrasztás, a Gecemáni kertbeli vérrel verítékezés emlékére, csütörtökön este 20-24 között van. Ebben az időben mindenki annyit imádkozzon, amennyit képes. Az általában 4-5 fős csoportok imádkozhatnak házaknál, vagy ahol lehet templomban az Oltáriszentség előtt. A virrasztás este 20-órakor a Szentháromság Rózsafüzérrel kezdődik, melyet nagy Magyarország területén egyszerre mondanak az engesztelők, majd tetszőleges imákkal folytatódik. A lényeg, hogy őszinte, nyitott szívvel és kitartóan, hűségesen imádkozzunk. Nem a mennyiség számít.A Szűzanya kéri, hogy minél több imacsoport alakuljon, mert ez nagyon fontos a lelkek megmentésében. Elsősorban lakóhelyünk, de az egész magyar nemzet, sőt az egész emberiség megmenekülésében ez létkérdés.Kérlek benneteket, mindnyájan legyünk apostolok! Lehetőleg ne a már meglévő imádkozókat szólítsuk meg, hanem új személyekkel próbálkozzunk. Erre a szándékra is imádkozzunk, és ne adjuk fel! Minden alkalmat használjunk ki, hogy a Szűzanya kérésének eleget tegyünk, hiszen mindnyájan tudjuk, az idő rövid. Az Úr Jézus komoly ígéreteket fűzött ehhez a virrasztáshoz: „Ígérem, hogy azt a falut vagy várost, ahol ez a virrasztás kitartóan, szívvel lélekkel, áhítatosan folyik, megvédem minden katasztrófától, minden bajtól és minden veszedelemtől.”

 Égi Édesanyánk Jézusnak ezt a magyar engesztelőkhöz intézett kérését 2011.február 15-én megerősítette. „Szeretném egyre jobban terjeszteni az Égi kegyelmeket és áldásokat. Szeretném, ha egyre több engesztelő csoport lenne, és anyai oltalmamat kérnék. Bizony mondom nektek, ha Velem együtt imádkoztok, akkor nagyon sok lélek megmenekülhet. Ha kitartóak és állhatatosak lesztek, akkor kieszközlöm Mennyei Anyátoknál az irgalmasságát. Közbenjárok értetek, hogy eljövendő szenvedéseteket csökkentse. Ne felejtsétek, végtelenül irgalmas Mennyei Atyátok nagyon szeret benneteket. Ő az Édesapátok és úgy vigyáz rátok, mint szerető gyermekeire. Én, mint Égi Édesanyátok veletek megyek a nehéz és hosszú úton. Szerető anyai áldásommal áldalak meg benneteket.”

 Nálunk, Sopronban a következő engesztelő imaalkalmak vannak:

Hétfő és csütörtökön magánháznál. Csütörtökön Jézus és a Szűzanya kérésének megfelelően 20 és 24 óra között.

Kedden 15 órától, Szerdán 14 órától a Domonkos templom kápolnájában van engesztelés

 

Fekete Vilmos, Sopron

Egy engesztelő tanúságtétele

Beküldve: Mi így engesztelünk

Kedves Atya!

El nem tudja képzeni, mekkora öröm ez nekem, hogy megszervezte ezt a találkozót! Én kb 5 éve engszetelek a szenvedéseim felajánlásával és zarándoklatokkal Magyarországért. 3 éve naponta elmondom a 2006-ban kiadott engesztelő imát. Naponta kb 1 órát imádkozom Oltáriszentség előtt az
Irgalmasság Órájában. (nem csak a Nemzetért, de azért is).

A Szűzanyának van felajánlva minden cselekedetem Grignon Szent Lajos felajánló imájával.
Naponta járok Szentmisére és áldozom, 2 hetente gyónok. Sokszor elmondom a Mária Rádióval a déli rózsafüzért, de azon kívül is imádkozom. Szeretem a Szeretetlánggal imádkozni.  Sokszor felmegyek a Normafához az Anna-rétre, hogy ott az engsztelő káplnánál imádkozzam. Majdnem minden nap olvasom a Szentírást, és utazás közben dicsőítek. Böjtölni sajnos a betegség miatt nem tudok. De szeretet-áldozatokat teszek.