Szentháromság gyermekei, engesztelő imafüzet

Beküldve: Imagyűjtemények

RÓZSAFÜZÉREK

 

SZENTHÁROMSÁG RÓZSAFŰZÉR
Kezdésre: 3 keresztvetés 3 összetett újjal
Hiszek egy Istenben…

RÓZSAFÜZÉREK

SZENTHÁROMSÁG RÓZSAFŰZÉR
Kezdésre: 3 keresztvetés 3 összetett újjal
Hiszek egy Istenben…

A Mennyei Atya tizede, Mi Atyánk…Üdvözlégy Mária, aki a Mennyei Atyának legszebb teremtménye vagy, kegyelemmel teljes…
Dicsőség Neked, Atyám, hála Neked Atyám mindenért, különösen végtelen szeretetedért (10-szer)
Mennyei Atyám, én hiszek Benned, imádlak Téged, remélek Benned és szeretlek Téged, Kérlek, bocsáss meg mindazoknak, akik nem hisznek Benned, nem imádnak Téged, nem remélnek Benned, és nem szeretnek Téged. (1-szer)

Jézus Krisztus tizede, Mi Atyánk…
Üdvözlégy Mária, aki Jézus Krisztusnak boldog Édesanyja vagy, kegyelemmel teljes…
Dicsoség Neked, Jézus, hála Neked Jézus mindenért, különösen a lelki békédért. (10-szer)
Jézus Krisztusom, én hiszek Benned, imádlak Téged, remélek Benned és szeretlek Téged, Kérlek, bocsáss meg mindazoknak, akik nem hisznek Benned, nem imádnak Téged, nem remélnek Benned, és nem szeretnek Téged. (1-szer)

A Szentlélek Isten tizede, Mi Atyánk…
Üdvözlégy Mária, aki a Szentlélek Istennek legcsodálatosabb Temploma vagy, kegyelemmel teljes…
Dicsoség Neked, Szentlélek, hála Neked Szentlélek mindenért, különösen a kiáradó erődért. (10-szer)
Szentlélek Istenem, én hiszek Benned, imádlak Téged, remélek Benned és szeretlek Téged, Kérlek, bocsáss meg mindazoknak, akik nem hisznek Benned, nem imádnak Téged, nem remélnek Benned, és nem szeretnek Téged. (1-szer)

A Szentháromság tizede,Mi Atyánk…
Üdvözlégy Mária, aki a Szentháromság gyönyörusége vagy, kegyelemmel teljes…
Dicsoség Nektek, Szentháromság, hála Nektek Szentháromság mindenért, különösen végtelen irgalmatokért. (10-szer)
Szentháromság egy Isten három Személyben, én hiszek Bennetek, imádlak Titeket, remélek Bennetek és szeretlek Titeket, Kérlek, bocsássatok meg mindazoknak, akik nem hisznek Bennetek, nem imádnak Titeket, nem remélnek Bennetek, és nem szeretnek Titeket. (1-szer)

Befejezésre: „Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen (3 keresztvetés 3 összetett újjal)

ENGESZTELŐ RÓZSAFÜZÉR

Keresztre:                   Hiszekegy 
és Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában, hiszek egy isteni örök igazságban,                            hiszek Boldogasszony országának feltámadásában

Nagyszemre:   Miatyánk

Kisszemre:      Üdvözlégy (aki hitünket növelje)
Üdvözlégy (aki reményünket erősítse)
Üdvözlégy (aki szeretetünket tökéletesítse)
Dicsőség és Fatimai fohász

Minden tized előtt: Most….testvéreinkért imádkozunk, hogy szívükben égő gyűlölet tüzét oltsa ki Szűzanyánk Szeretetlángjának tisztító tüze!


1. tized: (Szlovákia) Üdvözlégy rózsafüzér
Nagyszemre: Miatyánk Üdvözlégy 10x, Titok: aki érettünk vérrel verejtékezett
Dicsőség és Fatimai fohász

2. tized : (Ukrajna) Irgalmasság rózsafüzér
Nagyszemre:
Örök Atya felajánlom Neked szeretett Fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és Istenségét engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
Kisszemre:
Jézus Fájdalmas szenvedéséért irgalmazz nekünk és az egész világnak, 10x
Dicsőség és Fatimai fohász

3. tized: (Románia) Szent sebek rózsafüzér
Nagyszemre:
Örök Atya felajánlom Neked a mi Urunk Jézus Krisztusnak szent Sebeit, hogy lelkünk sebei begyógyuljanak.
Kisszemre:
Jézusom szent Sebeid érdemei által bocsáss meg nekünk és könyörülj rajtunk. 10x
Dicsőség és Fatimai fohász

4. tized: (Szerbia) Szabadító rózsafüzér
Nagyszemre: 
Jézus, akit Te megszabadítasz az valóban szabad lesz.
Kisszemre:
Jézus, könyörülj rajtunk! Jézus gyógyíts meg minket!
Jézus, ments meg minket! Jézus szabadíts meg minket! 10x
Dicsőség és Fatimai fohász

5. tized: (Horvátország) Egység rózsafüzér
Nagyszemre:
Mennyei Atyám a Te Fiad Jézus Krisztus föláldozott főpapunk, igaz prófétánk és Királyunk által áraszd ránk szentlelked erejét és nyisd meg a szívünk nagy irgalmasságodban, bocsásd meg bűneinket, gyógyítsd meg gyengeségünket, újítsd meg szívünket, hitben, békében, szeretetben és országod örömében a Boldogságos Szűz Mária a mi Királynőnk anyai közbenjárására, hogy egyek legyünk Benned.
Kisszemre:
Nagy irgalmasságodban, bocsásd meg bűneinket, gyógyítsd meg gyengeségünket, újítsd meg szívünket, hogy egyek legyünk Benned. 10x
Dicsőség és Fatimai fohász

6. tized: (Szlovénia) Szeretetláng rózsafüzér
Nagyszemre:
Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen Szent Szíve könyörögj érettünk, akik hozzád menekülünk.
Kisszemre:
Szűzanyánk ments meg minket Szeplőtelen Szíved Szeretetlángja által. 10x
Dicsőség és Fatimai fohász

7. tized:( Ausztria) Könnyek anyja rózsafüzér
Nagyszemre:
Megkötözött kezű Jézus tekints annak vérző szent könnyeire, aki Téged itt a földön a legjobban szeretett és a legbensőségesebben szeret a mennyben.
Kisszemre:
Megkötözött kezű Jézus, Édesanyád vérző szent könnyeire kérünk, hallgasd meg könyörgéseinket. 10x
Dicsőség és Fatimai fohász

ZÁRÓ IMA
Halld Izrael az Úr a mi Istenünk az egyetlen Isten. Add Urunk, hogy az egész világ megismerjen, tiszteljen és szeressen Téged. Szentséges Szűzanyánk állj mellettünk, könyörögj érettünk. Szentek, angyalok álljatok mellettünk, könyörögjetek érettünk. Szent Mihály főangyal harcolj érettünk. Szent szeretet Kiskirálya irgalmazz minekünk.
Amen.

ÁLDOZAT RÓZSAFŰZÉR

Keresztvetés
Felajánlás: 10x:
Kezedet rakd fejünk fölé, Urunk, és add nekünk Szentséges Szíved erejét! Változtass át minket kicsi ostyáddá, és ossz minket eledelül a világ számára! Kérünk, adj minden hitetlennek gyógyulást, és minden hívőnek egészséget! Kérünk, hogy irgalmasságodból könyörülj ezen a világon! Térden állva kérünk téged, hadd szaggassuk meg szívünket a világ számára eledelül, és táplálékul az éhezőknek! Ámen.
+ 3 Keresztvetés

Keresztre:Hiszekegy
Bevezetés:

Nagy (önálló) szemre: 1 Miatyánk
1. kis szemre: 1 Üdvözlégy (ima betéttel!) + titok: akiben elrejtve életünk
2. kis szemre: 1 Üdvözlégy (ima betéttel!) + titok: akinek keresztjében feltámadásunk
3. kis szemre: 1 Üdvözlégy (ima betéttel!) + titok: akinek áldozatul felajánljuk magunkat
Zárásra: Dicsőségfatimai fohász + ima

Tizedekre (5): (Minden tizednek egyetlen titka van)
Nagy (önálló) szemre: 1 Miatyánk
Kis szemekre (10): 1 Üdvözlégy (ima betéttel!)
titok 1. Akiért mi is áldozatot hozunk

2 Akiért megfeszítjük akaratunkat

3 Akinek fölajánljuk szívünket

4. Akinek fölajánljuk értelmünket

5.Akinek fölajánljuk szellemünket

Zárásra:Dicsőségfatimai fohász
ima: Jézusunk, Krisztusunk, egyesíts bennünket, engesztelő gyermekeidet,Szűzanyánk Szeplőtelen Szívének szeretetlángja által! Jézus és Mária vérben és könnyben egyesült Szent Szíve, könyörülj rajtunk és irgalmazz nekünk!

Záró ima:
Könyörögjünk.
Jézusunk! Kérünk, add kegyelmedet, hogy szívből fel merjük ajánlani magunkat áldozatul
a Te Szentséges Szívednek és a Szűzanya Szeplőtelen Szívének, hazánk és a világ megmentéséért.
Kérünk, fogadd el felajánlásunkat és alakíts át minket a Te szent akaratod szerint,
aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Ámen.

Keresztvetés

KÖNNYEK ANYJA RÓZSAFŰZÉR

Keresztre : Ó megfeszített Jézus! Lábaid alá leborulva felajánljuk Neked annak a könnyeit, aki Téged bensőséges, részvétteljes szeretettel kísért szenvedés teli keresztutadon. Add meg ó Jó Mester, hogy megszívleljük azokat a tanításokat, melyeket legszentebb Anyád könnyei adnak nekünk, hogy Szent akaratodat teljesítsük a földön, hogy méltók lehessünk dicsérni, magasztalni Téged a mennyben, az egész örökkévalóságon át. Amen.

Nagy szemre:Tekints Jézus könnyeire, annak ki legjobban szeretett e földön és az óta még bensőbben szeret fenn a mennyben.

Kis szemre: Édesanyád könnyeire hivatkozva kérünk, megkötözött kezű Jézus hallgasd meg kérésünket.

Végül a 3 szemre:Tekints Jézus könnyeire, Annak ki legjobban szeretett e földön, és az óta még bensőbben szeret fenn a mennyben.

Záróima: Ó, Mária, a szeret, a fájdalmak és az irgalom Anyja! Kérünk, egyesítsd könyörgésedet a mienkkel, hogy Jézus a Te Szent Fiad, akihez fordulunk, anyai könnyed nevében hallgassa meg könyörgésünket és azokkal a kegyelmekkel melyeket kérünk, adja meg az örök élet koronáját. Amen.

JÉZUS ÖT SZENT SEBÉNEK RÓZSAFŰZÉRE

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében! Amen.

Hiszek egy Istenben…………..Mi Atyánk………..

Üdvözlégy Mária…………(aki hitünket növelje)

Üdvözlégy Mária………….(aki reményünket erősítse)

Üdvözlégy Mária …………(aki szeretetünket tökéletesítse)

1.               Most Jézus Szent Szívsebét engeszteljük!

Az Atya a Fiú és a Szentlélek nevében! Amen!

Ø          Kegyes Jézus hallgass meg engem, Szent Sebeidbe rejts el engem!

Ø          Mi Atyánk…..1x  Üdvözlégy………5x

Ø          Szűz Mária esengve kérlek, hathatósan vésd szívembe Szent Fiadnak sebeit!

2.               Most Jézus Szent Jobbkéz Sebét engeszteljük!

Az Atya a Fiú és a Szentlélek nevében! Amen!

Ø          Kegyes Jézus hallgass meg engem, Szent Sebeidbe rejts el engem!

Ø          Mi Atyánk…..1x  Üdvözlégy………5x

Ø          Szűz Mária esengve kérlek, hathatósan vésd szívembe Szent Fiadnak sebeit!

3.               Most Jézus Szent Balkéz Sebét engeszteljük!

Az Atya a Fiú és a Szentlélek nevében! Amen!

Ø          Kegyes Jézus hallgass meg engem, Szent Sebeidbe rejts el engem!

Ø          Mi Atyánk…..1x  Üdvözlégy………5x

Ø          Szűz Mária esengve kérlek, hathatósan vésd szívembe Szent Fiadnak sebeit!

4.               Most Jézus Szent Jobbláb Sebét engeszteljük!

Az Atya a Fiú és a Szentlélek nevében! Amen!

Ø          Kegyes Jézus hallgass meg engem, Szent Sebeidbe rejts el engem!

Ø          Mi Atyánk…..1x  Üdvözlégy………5x

Ø          Szűz Mária esengve kérlek, hathatósan vésd szívembe Szent Fiadnak sebeit!

5.               Most Jézus Szent Balláb Sebét engeszteljük!

Az Atya a Fiú és a Szentlélek nevében! Amen!

Ø          Kegyes Jézus hallgass meg engem, Szent Sebeidbe rejts el engem!

Ø          Mi Atyánk…..1x  Üdvözlégy………5x

Ø          Szűz Mária esengve kérlek, hathatósan vésd szívembe Szent Fiadnak sebeit!

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében! Amen.

SZABADULÁS RÓZSAFŰZÉRE

Keresztre:Hiszek egy Istenben....

Nagy szemekre: Ha Jézus megszabadít, akkor valóban szabad leszek (ha magunkért imádkozunk)

Kis szemre:  Jézus, könyörülj rajtam! Jézus, gyógyíts meg engem! Jézus, ments meg engem ! Jézus, szabadíts meg engem !

Záróima: Üdvözlégy, Királynő, irgalmasság Anyja, életünk, édességünk, reménységünk, üdvözlégy! Hozzád kiáltunk, Évának számkivetett fiai. Hozzád sóhajtunk sírva és zokogva e siralom völgyéből. Fordítsd reánk tehát, Szószólónk, irgalmas szemedet, és a számkivetés után mutasd meg nekünk Jézust, méhednek áldott gyümölcsét, ó irgalmas, ó kegyelmes, ó édes Szűz Mária! Ámen

EGYSÉG RÓZSAFŰZÉRE

Bevezetés: Hiszekegy... Miatyánk... Üdvözlégy (3-szor)... Dicsőség...

Tized(egyszer, vagy ötször)Istenünk... Nagy irgalmasságodban (10-szer)...

Nagy (önálló) szemre: Istenünk, égi Atyánk, kérünk, hogy Fiadon, Jé­zuson, a mi Főpapunkon keresztül, aki önmagát áldozta fel értünk, rajta, az Igaz Prófétán, és a Királyok Királyán keresztül áraszd ránk Szentlelked erejét, és nyisd meg a mi szívünket. Nagy kegyelmed ré­vén, és anyai közbenjárónk, az áldott Szűzanya, a mi Királynőnk által bocsásd meg bűneinket, gyógyítsd gyarlóságunkat, újítsd meg szívün­ket a hitben, a békében, a szeretetben, és a Te Királyságod örömében, hogy egységben lehessünk Veled!

Kis szemekre: Nagy irgalmasságodban bocsásd meg gyarlóságunkat, gyógyítsd meg törékenységünket, újítsd meg szívünket, hogy egység­ben lehessünk Veled!

Befejezés: Halld, ó, Izrael! Az Úr, a mi Istenünk, az egy Isten! Könyö­rögjünk. Ó, Jézus, Minden Népek Királya, tedd királyságodat megis­merhetővé a Földön! Szűz Mária, Édesanyánk, minden kegyelem Köz­vetítője, imádkozz értünk és járj közben értünk, gyermekeidért! Szent Mihály főangyal, népünk vezetője, jöjj el szent angyalaiddal, valamint a szentekkel együtt, és védelmezz meg minket! Amen.

SZERETETLÁNG RÓZSAFŰZÉR

Bevezetés: Isteni Megváltónk öt szent Sebe tiszteletére egymás után ötször vetünk keresztet: Az Atya, a Fiú (5-ször)…

Nagy (önálló) szemre: Szűz Mária Fájdalmas és Szeplőtelen Szent Szíve, könyörögj érettünk, kik Hozzád menekülünk!

Az első kis szemre: Istenem, hiszek Tebenned, mert végtelenül jó vagy!

A második kis szemre: Istenem, remélek Tebenned, mert végtelenül irgalmas vagy!

A harmadik kis szemre: Istenem, szeretlek Téged, mert mindennél szeretetreméltóbb vagy!

Tized(5-ször a nagy szemekre):Szűz Mária Fájdalmas és Szeplőtelen Szent Szíve, könyörögj érettünk, kik Hozzád menekülünk!

10-szer: Áraszd Szeretetlángod kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján!

A tíz kis szemre: Szűzanyánk, ments meg minket Szeplőtelen Szíved Szeretetlángja által!

Befejezés: A Szentháromság tiszteletére háromszor mondjuk: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

SZENTLÉLEK RÓZSAFŰZÉR (hetedes)

Éremre: Szentlélek Úristen, gyullaszd lángra az én hideg szívemet az isteni szeretet tüzével, és add meg nekem a kegyelmet, hogy töredelmes, önmegtagadó és tiszta életemmel a Te 7 szent ajándékod elnyerésére magamat előkészítsem.

Nagy szemre: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Úristennek, miképpen kezdetben vala, most és mindenkor és mindörökké. Ámen. Ó, Jézusom, Szűzanyáddal, a Szentlélek Szeplőtelen Arájával esedezve kérlek, szabadíts meg a gonosz lélek incselkedéseitől, megkötöző erejétől, és küldd el nekem Atyádtól a Szentlelket!

1, kisszemre: Szentlélek Úristen, tisztítsd meg emlékező tehetségemet minden bűnre vezető képzelettől!

2, kisszemre: Szentlélek Úristen, tisztítsd meg elmémet minden téves következtetéstől és hibás ítélettől!

3, kisszemre: Szentlélek Úristen, tisztítsd meg akaratomat minden bűnbe való beleegyezéstől és gonosz hajlamtól!

1, heted: Szentlélek Úristen, add meg nekem az ÚRFÉLELEMNEK ajándékát! Irts ki szívemből minden kevélységet, elbizakodottságot, és adj igaz alázatot!

2, heted: Szentlélek Úristen, add meg nekem a JÁMBORSÁG ajándékát! Irts ki szívemből minden irigységet, féltékenységet, a felebarát iránt való minden szeretetlenséget, és adj igaz szeretetet!

3, heted: Szentlélek Úristen, add meg nekem a TUDOMÁNY ajándékát, irts ki szívemből minden haragot, türelmetlenséget és érzékenységet, és adj igaz szelídséget!

4, heted: Szentlélek Úristen, add meg nekem az ERŐSSÉG ajándékát. Irts ki szívemből minden restséget, kényelemszeretetet, és adj igaz, lankadatlan buzgalmat!

5, heted: Szentlélek Úristen, add meg nekem a JÓTANÁCS ajándékát. Irtsd ki szívemből a fösvénység és zsugoriság gerjedelmét, és add meg nekem a szegénység és nagylelkűség szeretetét!

6, Szentlélek Úristen, add meg nekem az ÉRTELEM ajándékát! Irts ki szívemből minden mértéktelenséget evésben-ivásban, és minden hiú kívánságot! Add meg nekem az önmegtagadás szeretetét!

7, heted: Szentlélek Úristen, add meg nekem a BÖLCSESSÉG ajándékát! Irts ki szívemből minden tisztátalanságot, őrizz meg minden bűnre vezető alkalomtól, és add meg nekem a tisztaság erényének szeretetét.

Befejezés: Szentlélek Úristen, gyújtsd lángra az én hideg szívemet az isteni szeretet tüzével, és add meg nekem a kegyelmet, hogy töredelmes, önmegtagadó és tiszta életemmel a Te 7 szent ajándékod elnyerésére magamat előkészítsem!

Fohászok (a hetedek után) -Ó, bűn nélkül fogantatott Szűz Mária, könyörögj érettünk Jézusnál, azokért is, akik nem kérik oltalmadat, és akiket Neked ajánlunk!

-Ó, bűn nélkül fogantatott Szűz Mária, menedéke a papoknak és az Istennek szentelt lelkeknek, könyörögj értünk Jézusnál!

A rózsafüzér titkai

(az Üdvözlégyek közepén imádkozzuk)

ÖRVENDETES TITKOK:

Bevezető három Üdvözlégyben:1.) Aki hitünket növelje. 2.) Aki reményünket erősítse. 3.) Aki szeretetünket tökéletesítse.

A tizedekben: 1.) Akit Te, Szent Szűz, a Szentlélektől fogantál, 2.) Akit Te, Szent Szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál, 3.) Akit, Te, Szent Szűz, a világra szültél,  4.) Akit, Te, Szent Szűz, a templomban bemutattál, 5.) Akit  Te, Szent Szűz,  a templomban megtaláltál.

VILÁGOSSÁG TITKOK:

Bevezető három Üdvözlégyben:1.) Aki megtisztítson minket. 2.) Aki lelkünk békéjét megőrizze. 3.) Aki a szentségekben megerősítsen.

A tizedekben: 1.) Aki a Jordán vízében megkeresztelkedett, 2.) Aki Kánában megmutatta isteni erejét, 3.) Aki meghirdette Isten Országát, 4.) Aki a Tábor hegyén isteni dicsőségét megmutatta, 5.) Aki az Eucharisztiában nekünk adta magát.

FÁJDALMAS TITKOK:

Bevezető három Üdvözlégyben: 1.) Aki értelmünket megvilágosítsa. 2.) Aki emlékezetünket erősítse. 3.) Aki akaratunkat tökéletesítse.

A tizedekben: 1.)Aki értünk vérrel verítékezett, 2.) Akit értünk megostoroztak, 3.) Akit értünk tövissel koronáztak, 4.) Aki értünk a keresztet hordozta, 5.) Akit értünk keresztre feszítettek.

DICSŐSÉGES TITKOK:

Bevezető három Üdvözlégyben:1.) Aki gondolatainkat irányítsa. 2.) Aki szavainkat vezérelje. 3.) Aki cselekedeteinket kormányozza.

A tizedekben:1.) Aki a halálból feltámadt, 2.) Aki a mennybe fölment, 3.) Aki nekünk a Szentlelket elküldte,

4.) Aki Téged, Szent Szűz, a mennybe fölvett, 5.) Aki Téged, Szent Szűz, a mennyben megkoronázott.

Megbocsátás Rózsafüzére

„Akkor odalépett Jézushoz Péter, és megkérdezte: Uram, hányszor kell megbocsátanom testvéremnek, ha vétkezett ellenem? Hétszer? Jézus azt válaszolta neki: Nem hétszer, hanem hetvenszer hétszer.” (Mt 18, 21-22)

A keresztre: "Uram, Jézus, te ismered bűnömet. Szabadíts meg engem! Válts meg engem! Te ismered összes látható és rejtett sebemet, melyet okoztak nekem. Segíts, hogy meg tudjak bocsátani, és gyógyítsd meg lelkem sebeit! Segíts azoknak is, akiket én bántottam meg, hogy meg tudjanak nekem bocsátani!"

Mind a 77 szemre:"Uram, segíts nekem és minden embernek, hogy mindent megbocsássunk!"

Záróima: "Jézus Krisztus,te azt mondtad: Békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek;
nem úgy adom, ahogy a világ adja.Ne nyugtalankodjék a szívetek és ne csüggedjetek!" (Jn 14,27)

Jézus, bízom Benned!   Ámen.

A megbocsátás rózsafüzére a hagyományos rózsafüzérrel is imádkozható. Nem a 77-es szám a fontos. Az evangéliumi szövegben úgyis hetvenszer hétszer szerepel. Ez azt fejezi ki, hogy számolatlanul meg kell bocsátanunk!

A hagyományos rózsafüzérrel így imádkozzuk:

A keresztre: a bevezető dőltbetűs rész („Akkor odalépett…”)

A Miatyánk-ok helyén a „keresztre” szóló részt.

Az Üdvözlégy-ekre a 77 szemre szólót

LITÁNIÁK

Litánia Jézus Szent Szívéről

Uram, irgalmazz nekünk!                                               Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk!                                                           Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk!                                                                   Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, hallgass minket!                                                                 Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket!                                                         Krisztus, hallgass meg minket!

Mennybéli Atyaisten                                                                    Irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten                                                                              Irgalmazz nekünk!
Szentlélek Úristen                                                                              Irgalmazz nekünk!
Szentháromság egy Isten                                                      Irgalmazz nekünk!

Jézus Szíve, az örök Atya Fiának Szíve                        Irgalmazz nekünk!
Jézus Szíve, Szűz Mária méhében a Szentlélektől alkotott Szív     Irgalmazz nekünk!
Jézus Szíve, az Isten Igéjével lényegileg egyesített Szív     Irgalmazz nekünk!
Jézus Szíve, végtelen fölségű Szív                                       Irgalmazz nekünk!
Jézus Szíve, Isten szent temploma                                       Irgalmazz nekünk!
Jézus Szíve, a Magasságbelinek szent szekrénye               Irgalmazz nekünk!
Jézus Szíve, Isten háza és a mennyország kapuja               Irgalmazz nekünk!
Jézus Szíve, a szeretet lángoló tűzhelye                               Irgalmazz nekünk!
Jézus Szíve, az igazságosság és szeretet tárháza               Irgalmazz nekünk!
Jézus Szíve, jósággal és szeretettel teljes Szív                                Irgalmazz nekünk!
Jézus Szíve, minden erény mélysége                                               Irgalmazz nekünk!
Jézus Szíve, minden dicséretre legméltóbb Szív                  Irgalmazz nekünk!
Jézus Szíve, minden szív királya és központja                                 Irgalmazz nekünk!
Jézus Szíve, amelyben a bölcsesség és tudomány összes kincsei megvannakIrgalmazz nekünk!
Jézus Szíve, amelyben az Istenség egész teljessége lakozik          Irgalmazz nekünk!
Jézus Szíve, amelyben a mennyei Atyának kedve telt                     Irgalmazz nekünk!
Jézus Szíve, amelynek teljességéből mindannyian merítettünk       Irgalmazz nekünk!
Jézus Szíve, az örök halmok kívánsága                                            Irgalmazz nekünk!
Jézus Szíve, béketűrő és nagyirgalmasságú Szív                Irgalmazz nekünk!
Jézus Szíve, dúsgazdag mindazok iránt, akik hozzád folyamodnak            Irgalmazz nekünk!
Jézus Szíve, az élet és szentség forrása                              Irgalmazz nekünk!
Jézus Szíve, vétkeinkért engesztelő áldozat                        Irgalmazz nekünk!
Jézus Szíve, gyalázatokkal tetézett Szív                               Irgalmazz nekünk!
Jézus Szíve, gonoszságainkért megtört Szív                                    Irgalmazz nekünk!
Jézus Szíve, mindhalálig engedelmes Szív                          Irgalmazz nekünk!
Jézus Szíve, lándzsával átdöfött Szív                                               Irgalmazz nekünk!
Jézus Szíve, minden vigasztalás kútfeje                                           Irgalmazz nekünk!
Jézus Szíve, életünk és feltámadásunk                                             Irgalmazz nekünk!
Jézus Szíve, békességünk és engesztelésünk                                 Irgalmazz nekünk!
Jézus Szíve, bűnösök áldozata                                                        Irgalmazz nekünk!
Jézus Szíve, benned bízók üdvössége                                             Irgalmazz nekünk!
Jézus Szíve, benned kimúlók reménysége                           Irgalmazz nekünk!
Jézus Szíve, minden szentek gyönyörűsége                        Irgalmazz nekünk!

Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit!                                   Kegyelmezz nekünk!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit!                              Hallgass meg minket!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit!                              Irgalmazz nekünk!
Szelíd és alázatos szívű Jézus!         Alakítsd szívünket a te szent Szíved szerint!

Könyörögjünk! Mindenható örök Isten! Tekints szeretett Fiad Szívére és arra a dicséretre és elégtételre, amelyet a bűnösök nevében irántad lerótt. Adj megengesztelődve bocsánatot azoknak, akik irgalmasságodért esdekelnek.

Szent Fiad, Jézus Krisztus nevében, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.

A Szentséges Vér Litániája

Uram, irgalmazz nekünk!                                    Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk!                                                Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk!                                                       Uram, irgalmazz nekünk!

Krisztus, hallgass minket!                                               Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket!                                              Krisztus, hallgass meg minket!

Mennyei Atyaisten                                                           Irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten                                                                  Irgalmazz nekünk!
Szentlélek Úristen                                                                 Irgalmazz nekünk!
Szentháromság egy Isten                                           Irgalmazz nekünk!

Hogy az elvilágiasodott emberiség szíve és értelme alapjaiban megváltozzék
Drága Szent Véredért, hallgass meg minket!
Hogy a Szentlélek kegyelmével minden Isten-keresőt megvilágosíts         
Drága Szent Véredért, hallgass meg minket!
Hogy a bűnösöknek a megtérés kegyelmét megadjad         
Drága Szent Véredért, hallgass meg minket!

Hogy az ördögi gonoszságot elpusztítsad           Drága Szent Véredért, hallgass meg minket!
Hogy az ördögi gonoszságot elpusztítsad                 Drága Szent Véredért, hallgass meg minket!
Hogy az ördögi gonoszságot elpusztítsad                 Drága Szent Véredért, hallgass meg minket!
Hogy az istentelenség összeomlását siettesd           Drága Szent Véredért, hallgass meg minket!
Hogy a népek között és a családokban minden gyűlöletnek, és viszálynak megállást parancsolj      
Drága Szent Véredért, hallgass meg minket!
Hogy népünkről az evilági megszállottságot elvegyed és a szellem uralmának útját egyengesd                                                                                                                 Drága Szent Véredért, hallgass meg minket!
Hogy a szenvedőket szívből megvigasztald 
Drága Szent Véredért, hallgass meg minket!
Hogy a bensőség szellemét és a szent összeszedettség kegyelmét nekünk megadjad    
Drága Szent Véredért, hallgass meg minket!
Hogy bennünket minden üldözésben bátorsággal felvértezz           
Drága Szent Véredért, hallgass meg minket!
Hogy bennünket nap mint nap az újra megbocsátó szeretet érzületével áthass     
Drága Szent Véredért, hallgass meg minket!
Hogy Szent Fiad kedvenceit: a papokat különös kegyelmeddel megerősítsd         
Drága Szent Véredért, hallgass meg minket!
Hogy az eltévelygett és lanyha papokat kegyelmeddel visszahívjad          
Drága Szent Véredért, hallgass meg minket!
Hogy a Legméltóságosabb Oltáriszentséget ismét jobban megbecsüljük és tiszteljük       
Drága Szent Véredért, hallgass meg minket!
Hogy a fiatalság lelkében a papi és szerzetesi hivatást felébresszed         
Drága Szent Véredért, hallgass meg minket!
Hogy az igaz hitet bennünk megerősítsed és megtartsad    
Drága Szent Véredért, hallgass meg minket!
Hogy mindnyájunknak a boldog halál kegyelmét megadjad
Drága Szent Véredért, hallgass meg minket!
Hogy minden jótevőnket és a reánk bízottakat megvédjed  
Drága Szent Véredért, hallgass meg minket!

Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit           Kegyelmezz nekünk!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit                   Hallgass meg minket!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit                   Irgalmazz nekünk, Uram, drága Szent Véredért!

Imádkozzál érettünk, Istennek Szent Anyja!        Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéretére!

Könyörögjünk! Örök Atya, felajánlom Neked Jézus drága Szent Vérével, Máriának lándzsával átdöfött Szeplőtelen Szívét, hogy Szent Mihály arkangyal az ég összes angyalaival és Szentjeivel egyesülten, a pokoli szellemek hadseregét elüldözze, műveit és tereit megsemmisítse, különösen a mi városunkban (falunkban), és édes hazánkban. Ámen.

Litánia a legméltóságosabb Oltáriszentségről

Uram, irgalmazz nekünk!                                    Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk!                                                Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk!                                                       Uram, irgalmazz nekünk!

Krisztus, hallgass minket!                                                Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket!                                              Krisztus, hallgass meg minket!

Mennybéli Atyaisten                                                        Irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten                                                                  Irgalmazz nekünk!
Szentlélek Úristen                                                                  Irgalmazz nekünk!
Szentháromság egy Isten                                                       Irgalmazz nekünk!
Élő Kenyér, ki az égből szállott alá                                        Irgalmazz nekünk!
Elrejtett Isten és Üdvözítő                                                      Irgalmazz nekünk!
Választottak gabonája                                                           Irgalmazz nekünk!
Szüzeket nevelő bor                                                              Irgalmazz nekünk!
Csodás kenyér, királyok gyönyörűsége                                 Irgalmazz nekünk!
Szüntelen tartó áldozat                                                          Irgalmazz nekünk!
Tiszta felajánlás                                                                     Irgalmazz nekünk!
Legtisztább asztal                                                                  Irgalmazz nekünk!
Angyalok eledele                                                                   Irgalmazz nekünk!
Elrejtett manna                                                                      Irgalmazz nekünk!
Isten csodáinak emlékezete                                                   Irgalmazz nekünk!
Természetfölötti kenyér                                                         Irgalmazz nekünk!
Testté lett Ige                                                                         Irgalmazz nekünk!
Velünk lakó Szent Ostya                                                       Irgalmazz nekünk!
Áldásnak Kelyhe                                                                    Irgalmazz nekünk!
A hitnek Titka                                                                         Irgalmazz nekünk!
Magasztos, tisztelendő Szentség                                          Irgalmazz nekünk!
Legszentebb áldozat                                                             Irgalmazz nekünk!
Engesztelő áldozat élőkért és holtakért                                 Irgalmazz nekünk!
Mennyei gyógyszer, mely oltalmaz a bűn ellen                     Irgalmazz nekünk!
Minden csodák csodája                                                         Irgalmazz nekünk!
Az Úr szenvedésének szentséges emlékezete                     Irgalmazz nekünk!
Minden bőséget meghaladó ajándék                                    Irgalmazz nekünk!
Az Isten szeretetének legnagyobb emléke                            Irgalmazz nekünk!
Az isteni bőkezűség túláradása                                             Irgalmazz nekünk!
Szentséges és felséges titok                                                  Irgalmazz nekünk!
Halhatatlanság orvossága                                                      Irgalmazz nekünk!
Félelmetes és éltető szentség                                                Irgalmazz nekünk!
Az Ige mindenhatóságával testté vált kenyér                        Irgalmazz nekünk!
Vérontás nélkül való áldozat                                                  Irgalmazz nekünk!
Étel és vendég                                                                       Irgalmazz nekünk!
Vigasztaló vendégség, melyben az angyalok szolgálnak     Irgalmazz nekünk!
Kegyesség szentsége                                                           Irgalmazz nekünk!
A szeretet köteléke                                                                Irgalmazz nekünk!
Bemutató és bemutatott ajándék                                           Irgalmazz nekünk!
Tulajdon kútfeje minden lelki édességnek                             Irgalmazz nekünk!
Tiszta lelkek tápláléka                                                           Irgalmazz nekünk!
Az Úrban meghalók úti eledele                                              Irgalmazz nekünk!
A jövendő dicsőség záloga                                                    Irgalmazz nekünk!

Isten, irgalmazz nekünk!                                                        Uram, kegyelmezz nekünk!
Isten, irgalmazz nekünk!                                                        Uram, hallgass meg minket!
Szent Tested és Véred méltatlan vételétől                            Ments meg Uram minket!
A test kívánságaitól                                                               Ments meg Uram minket!
A szemek kívánságaitól                                                        Ments meg Uram minket!
Az élet kevélységeitől                                                           Ments meg Uram minket!
Minden bűnalkalomtól                                               Ments meg Uram minket!
Vágyakozásod által, mellyel a Húsvétot tanítványaiddal eltölteni kívántad  Ments meg Uram minket!
Nagy alázatosságod által, mellyel a tanítványok lábát megmostad  Ments meg Uram minket!
Nagy szereteted által, mellyel ez isteni szentséget szerezted          Ments meg Uram minket!
Kiontott Véred által, melyet nekünk az oltáron hagytál                     Ments meg Uram minket!
Szentséges tested öt sebe által, melyeket értünk fölvettél    Ments meg Uram minket!
Mi bűnösök                                                                            Kérünk téged hallgass meg minket!
Hogy e csodálatos Szentség iránti hitet, tiszteletet és áhítatot bennünk megtartani méltóztassál                                                                                                               Kérünk téged hallgass meg minket!
Hogy a bűnök töredelmes bevallásával minket az Oltáriszentség gyakori vételére vezetni méltóztassál                                                                                                               Kérünk téged hallgass meg minket!
Hogy minket a hitetlenségtől, tévtanítástól és a szív vakságától megőrizni méltóztassál   
Kérünk téged hallgass meg minket!
Hogy minket az örök élet vendégségébe vezérelni méltóztassál     
Kérünk téged hallgass meg minket!
Hogy halálunk óráján ezzel a mennyei úti eledellel bátorítani és erősíteni méltóztassál    
Kérünk téged hallgass meg minket!
Jézus, Istennek fia                                                                 Kérünk téged hallgass meg minket!

Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit            Kegyelmezz nekünk, Uram!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit                               Hallgass meg minket, Uram!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit                               Irgalmazz nekünk, Uram!
Krisztus, hallgass minket!                                                      Krisztus,hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket!                                              Krisztus, hallgass meg minket!
Uram, irgalmazz nekünk!                                                        Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk!                                                Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk!                                                        Uram, irgalmazz nekünk!

1 Miatyánk  1 Üdvözlégy

Mennyei kenyeret adtál nekünk!                                    Amely minden gyönyörűséggel teljes!
Uram, hallgasd meg könyörgésünket!                                   És a mi kiáltásunk jusson eléd!

Könyörögjünk! Isten, te a csodálatos Oltáriszentségben kínszenvedésed emlékét hagytad: engedd, kérjük, testednek és vérednek titkait úgy tisztelnünk, hogy megváltásodnak gyümölcsét szüntelenül érezzük. Ki élsz és uralkodol, Isten, mindörökkön örökké. Amen.

Az Isteni Irgalmasság litániája

Uram, irgalmazz!                                                                                               Uram, irgalmazz!
Krisztus, kegyelmezz!                                                                                   Krisztus, kegyelmezz!
Uram, irgalmazz!                                                                                                       Uram, irgalmazz!

Krisztus, hallgass minket!                                                                        Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket!                                                                     Krisztus, hallgass meg minket!

Mennybéli Atyaisten                                                                                      Irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten                                                                                          Irgalmazz nekünk!
Szentlélek Úristen                                                                                         Irgalmazz nekünk!
Szentháromság egy Isten                                                                              Irgalmazz nekünk!

Isteni Irgalom, a Teremtő fenséges tulajdonsága                                                      Bízunk benned!
Isteni Irgalom, a Megváltó legnagyobb tökéletessége                                               Bízunk benned!
Isteni Irgalom, a Megszentelő végtelen szeretete                                                     Bízunk benned!
Isteni Irgalom, a Szentháromság felfoghatatlan titka                                    Bízunk benned!
Isteni Irgalom, a Magasságbeli legnagyobb hatalmának kifejezése            Bízunk benned!
Isteni Irgalom, aki megnyilvánulsz az égi szellemek teremtésében                          Bízunk benned!
Isteni Irgalom, aki a semmiből hívsz létre minket                                                      Bízunk benned!
Isteni Irgalom, aki átöleled a világegyetemet                                                Bízunk benned!
Isteni Irgalom, aki halhatatlan élettel láttál el minket                                    Bízunk benned!
Isteni Irgalom, aki megvédsz minket a megérdemelt büntetéstől                              Bízunk benned!
Isteni Irgalom, aki felemelsz minket a bűn nyomorúságából                        Bízunk benned!
Isteni Irgalom, aki megigazulttá teszel minket a Megtestesült Igében                      Bízunk benned!
Isteni Irgalom, aki Krisztus sebeiből áradsz                                                               Bízunk benned!
Isteni Irgalom, aki kitörsz Jézus Szentséges Szívéből                                              Bízunk benned!
Isteni Irgalom, aki a legszentebb Szűz Máriát,mint az Irgalom Anyját adtad nekünkBízunk benned!
Isteni Irgalom, aki megmutatkozol az isteni titkok kinyilatkoztatásában                   Bízunk benned!
Isteni Irgalom, aki kinyilvánulsz az egyetemes Egyház megalapításában               Bízunk benned!
Isteni Irgalom, akit a szentségek elrendelése magában foglal                                  Bízunk benned!
Isteni Irgalom, akit az emberiség elnyert a keresztség és bűnbánat szentségébenBízunk benned!
Isteni Irgalom, akit ajándékul kaptunk az Oltáriszentségben és az egyházi rend szentségében                                                                                                                                              Bízunk benned!
Isteni Irgalom, aki megmutatkozol abban, hogy minket meghívsz a szent hitre       Bízunk benned!
Isteni Irgalom, aki kinyilvánulsz a bűnösök megtérésében                                       Bízunk benned!
Isteni Irgalom, aki megnyilvánulsz az igazak megszentelésében                             Bízunk benned!
Isteni Irgalom, aki beteljesülsz a szentéletűek tökéletesítésében                             Bízunk benned!
Isteni Irgalom, a betegek és szenvedők számára az egészség forrása                    Bízunk benned!
Isteni Irgalom, az aggódó szívek vigasza                                                                 Bízunk benned!
Isteni Irgalom, a reménytelenségben szenvedő lelkek reménye                               Bízunk benned!
Isteni Irgalom, aki mindig és mindenhová elkísérsz minden embert            Bízunk benned!
Isteni Irgalom, aki megelőzöl minket kegyelmekkel                                                   Bízunk benned!
Isteni Irgalom, a haldoklók békéje                                                                             Bízunk benned!
Isteni Irgalom, a tisztító helyen szenvedő lelkek felfrissítője és enyhítője                Bízunk benned!
Isteni Irgalom, a boldogok égi gyönyörűsége                                               Bízunk benned!
Isteni Irgalom, minden szentnek koronája                                                                Bízunk benned!
Isteni Irgalom, a csodák kimeríthetetlen forrása                                                       Bízunk benned!

Isten Báránya, aki megmutattad irántunk legnagyobb irgalmadat azáltal, hogy megváltottad a világot a kereszten                                                                                                    Kegyelmezz nekünk!
Isten Báránya, aki irgalmasan felajánlod magadat értünk minden szentmisében   
Hallgass meg minket!
Isten Báránya, aki elveszed a világ bűneit kimeríthetetlen irgalmad által     Irgalmazz nekünk!

Uram, irgalmazz!                                                                                                       Uram, irgalmazz!
Krisztus, kegyelmezz!                                                                                   Krisztus, kegyelmezz!
Uram, irgalmazz!                                                                                                       Uram, irgalmazz!

Az Úr gyengéd irgalma van minden művén                           Mindörökké énekelem majd az Úr irgalmát

Könyörögjünk! Isten, akinek irgalma végtelen, és akinek részvétkincsei kimeríthetetlenek, nézz ránk kegyesen, és növeld bennünk irgalmadat úgy, hogy még a legnagyobb megpróbáltatásokban se essünk soha kétségbe, hanem bizalommal mindig a te Szent Akaratodhoz igazodjunk, amely maga az irgalom. Ámen.

Litánia a Szentlélekről

Uram, irgalmazz nekünk!                                                            Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk!                                                                        Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk!                                                                               Uram, irgalmazz nekünk!

Krisztus, hallgass minket!                                                                              Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket!                                                                     Krisztus, hallgass meg minket!

Mennyei Atyaisten                                                                                         Irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten                                                                                          Irgalmazz nekünk!
Szentlélek Úristen                                                                                          Irgalmazz nekünk!
Szentháromság egy Isten                                                                              Irgalmazz nekünk!

Szentlélek, Te az Atyának és Fiúnak közös szeretete                                  Irgalmazz nekünk!
Szentlélek, Te az Atyának és Fiúnak közös boldogsága                              Irgalmazz nekünk!
Szentlélek, Te a Megtestesülés titkának eszközlője                                    Irgalmazz nekünk!
Szentlélek, Te a Szeplőtelen Szűznek isteni Jegyese                                  Irgalmazz nekünk!
Szentlélek, Te Jézus Krisztus művének folytatója és megkoronázója         Irgalmazz nekünk!
Szentlélek, Te az Anyaszentegyház kormányosa                                         Irgalmazz nekünk!
Szentlélek, Te a Szentatya tévmentességének őre                                      Irgalmazz nekünk!
Szentlélek, Te az isteni kegyelem napja                                                       Irgalmazz nekünk!
Szentlélek, Te a megszentelő és segítő kegyelem osztogatója                    Irgalmazz nekünk!

Szentlélek, Te az isteni erények és ajándékok adományozója               Irgalmazz nekünk!
Szentlélek, Te az értelem és tudomány Lelke                                               Irgalmazz nekünk!

Szentlélek, Te a bölcsesség és jó tanács Lelke                                      Irgalmazz nekünk!
Szentlélek, Te a jámborság és isteni félelem Lelke                                       Irgalmazz nekünk!
Szentlélek, Te az erősség Lelke                                                                   Irgalmazz nekünk!
Szentlélek, Te minden erény felvirágoztatója                                                Irgalmazz nekünk!
Szentlélek, Te a tökéletesség mestere                                                         Irgalmazz nekünk!
Szentlélek, Te az angyalok öröme                                                                Irgalmazz nekünk!
Szentlélek, Te a pátriarkák reménysége                                                       Irgalmazz nekünk!
Szentlélek, Te a próféták ihletője                                                                  Irgalmazz nekünk!
Szentlélek, Te az apostolok tanítója                                                             Irgalmazz nekünk!
Szentlélek, Te a vértanúk szilárdsága                                                          Irgalmazz nekünk!
Szentlélek, Te a hitvallók ereje                                                                      Irgalmazz nekünk!
Szentlélek, Te a szüzek tisztasága                                                               Irgalmazz nekünk!
Szentlélek, Te a Szentek egységének aranykapcsa                        Irgalmazz nekünk!
Szentlélek, Te a bűnök megbocsátója                                                          Irgalmazz nekünk!
Szentlélek, Te a test feltámasztója                                                               Irgalmazz nekünk!
Szentlélek, Te az örök élet fénye s boldogsága                                            Irgalmazz nekünk!

Légy irgalmas!                                                                                   Kegyelmezz nekünk Szentlélek!
Légy irgalmas!                                                                                   Hallgass meg minket Szentlélek!

Minden hitbeli tévedéstől                                                                               Ments meg minket ó Szentlélek!
Minden vétektől                                                                                             Ments meg minket ó Szentlélek!
A kevélység szellemétől                                                                                Ments meg minket ó Szentlélek!
A tisztátalanság szellemétől                                                                          Ments meg minket ó Szentlélek!
A szeretetlenség szellemétől                                                                       Ments meg minket ó Szentlélek!
A hamisság és kétszínűség szellemétől                                                       Ments meg minket ó Szentlélek!
Az engedetlenség szellemétől                                                                      Ments meg minket ó Szentlélek!
A Te sugallataid megvetésétől                                                                      Ments meg minket ó Szentlélek!
A megismert igazság elleni tusakodástól                                                       Ments meg minket ó Szentlélek!
Az isteni irgalomba vetett vakmerő bizakodástól                                           Ments meg minket ó Szentlélek!
Az isteni irgalom elvesztésének hiedelmétől                                                Ments meg minket ó Szentlélek!
A megátalkodottságtól s töredelmetlenségtől                                                Ments meg minket ó Szentlélek!
A hirtelen s boldogtalan haláltól                                                                    Ments meg minket ó Szentlélek!
Az örök kárhozattól                                                                                        Ments meg minket ó Szentlélek!
Az Atyától és Fiútól való örök származásod által                                          Ments meg minket ó Szentlélek!
A kegyelem teljessége által, melyet Szűz Máriával közöltél            Ments meg minket ó Szentlélek!

A szentség mérhetetlen mélysége által, mellyel a Boldogságos Szüzet az Ige megtestesülésénél betöltötted           Ments meg minket ó Szentlélek! Látható lejöveteled által az Úr Jézus megkeresztelésénél                                                                                                                                              Ments meg minket ó Szentlélek!
Üdvöt hozó lejöveteled által az apostolokra és tanítványokra                      Ments meg minket ó Szentlélek!
A lelkekbe való lejöveteled által                                                                    Ments meg minket ó Szentlélek!

Mi, szegény bűnösök                                                                         Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy nekünk az önismeret nagy kegyelmét megadni méltóztassál
Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy nekünk az igazi alázatosság kegyelmét megadni méltóztassál         
Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy nekünk minden bűnünk bocsánatát megadni méltóztassál
Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy nekünk a valódi jámborság adományát megadni méltóztassál          
Kérünk Téged, hallgass meg minket!

Hogy nekünk a Te jegyesed, a Boldogságos Szűz mélységes ismeretét megadni méltóztassál                                                                                                               Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy nekünk az Ő hitét megadni méltóztassál                                 Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy nekünk az Ő bizalmát megadni méltóztassál                           Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy nekünk az Ő szeretetét megadni méltóztassál            Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy nekünk az Ő alázatosságát megadni méltóztassál                  Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy minket az Ő összes erényeivel és érdemeivel felékesíteni méltóztassál       
Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy minden gondolatunkat, szavunkat és cselekedetünket Feléd irányítani méltóztassál
Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy velünk az Úr Jézus mindent felülmúló ismeretét közölni méltóztassál           
Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy bennünk tiszta lelket és új szívet teremteni méltóztassál        Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy tőlünk, híveidtől, minden szomorúságot s kishitűséget távol tartani méltóztassál     
Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy mindnyájunkat a Te szent szeretetedben megőrizni méltóztassál     
Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy minket választottaid sorába felvenni méltóztassál                   Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy mindnyájunkat az örök boldogságba befogadni méltóztassálKérünk Téged, hallgass meg minket!

Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit!                                  Kegyelmezz nekünk!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit!                                          Hallgass meg minket!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit!                                          Irgalmazz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk!                                                                   Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk!                                                           Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk!                                                                   Uram, irgalmazz nekünk!

1 Miatyánk   1 Üdvözlégy

Áraszd ki Lelkedet és minden életre kél.                                    És megújítod a föld színét.

Könyörögjünk!Úristen, ki híveid szívét a Szentlélek világosságával tanítottad,add, hogy ugyanabban a Szentlélekben a helyeset megismerjük és az Ő vigasztalásának szünet nélkül örvendjünk. A mi Urunk Jézus Krisztus által. Ámen.

Litánia a magyar szentek tiszteletére

Uram, irgalmazz!                                                                         Uram, irgalmazz!
Krisztus, kegyelmezz!                                                                       Krisztus, kegyelmezz!
Uram, irgalmazz!                                                                               Uram, irgalmazz!
Krisztus, hallgass minket!                                                                  Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket!                                                         Krisztus, hallgass meg minket!
Mennyei Atyaisten                                                                             Irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten                                                                              Irgalmazz nekünk!
Szentlélek Úristen                                                                              Irgalmazz nekünk!
Szentháromság egy Isten                                                                  Irgalmazz nekünk!
Szentséges Szűz Mária                                                                    Könyörögj érettünk!
Magyarok Nagyasszonya                                                                  Könyörögj érettünk!
Szent István király                                                                             Könyörögj érettünk!
Boldog Gizella királyné                                                                      Könyörögj érettünk!
Szent Imre herceg                                                                             Könyörögj érettünk!
Szent László király                                                                             Könyörögj érettünk!
Árpád-házi Szent Margit                                                                    Könyörögj érettünk!
Árpád-házi Szent Kinga                                                                    Könyörögj érettünk!
Árpád-házi Boldog Jolán                                                                   Könyörögj érettünk!
Árpád-házi Szent Erzsébet                                                               Könyörögj érettünk!
Prágai Szent Ágnes                                                                           Könyörögj érettünk!
Skóciai Szent Margit                                                                          Könyörögj érettünk!
Az Árpád-ház minden szentjei                                                          Könyörögjetek érettünk!
Szent Adalbert                                                                                   Könyörögj érettünk!
Szent Gellért                                                                                      Könyörögj érettünk!
Szent Márton                                                                                     Könyörögj érettünk!
Kapisztrán Szent János                                                                    Könyörögj érettünk!
Szent Márk, István és Menyhért kassai vértanúk                              Könyörögjetek érettünk!
Boldog Apor Vilmos                                                                           Könyörögj érettünk!
Boldog Romzsa Tódor                                                                       Könyörögj érettünk!
Boldog Batthyány-Strattmann László                                    Könyörögj érettünk!
Magyar szentek                                                                                 Könyörögjetek érettünk!
Istennek minden szentjei                                                                   Könyörögjetek érettünk!

Légy irgalmas!                                                                       Ments meg, Uram, minket!
Minden gonosztól                                                                              Ments meg, Uram, minket!
Minden bűntől                                                                                   Ments meg, Uram, minket!
Az ördög cselvetéseitől                                                                     Ments meg, Uram, minket!
Haragtól, gyűlölségtől, és minden gonosz akarattól                          Ments meg, Uram, minket!
Az örök haláltól                                                                                  Ments meg, Uram, minket!
Megtestesülésed által                                                                       Ments meg, Uram, minket!
Születésed által                                                                                 Ments meg, Uram, minket!
Keresztséged és szent böjtölésed által                                             Ments meg, Uram, minket!
Kínszenvedésed és halálod által                                                      Ments meg, Uram, minket!
Szentséges föltámadásod által                                                         Ments meg, Uram, minket!
Csodálatos mennybemeneteled által                                    Ments meg, Uram, minket!
A Szentlélek kiáradása által                                                              Ments meg, Uram, minket!
Dicsőséges eljöveteled által                                                              Ments meg, Uram, minket!
Hogy bocsásson meg nekünk a családok széthullásáért                  Ments meg, Uram, minket!
Árpád-házi Szent Margit, domonkos apáca                                       Ments meg, Uram, minket!
Prágai Szent Ágnes, klarissza apáca                                                Ments meg, Uram, minket!
Boldog Jolán, lengyel fejedelemasszony                                           Ments meg, Uram, minket!

Hogy nekünk kegyelmezz                                                                 Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy minket igaz bűnbánatra vezérelj                                               Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy minket szent szolgálatodban megőrizz és megtarts                Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy minden jótevőnknek örökkévaló javaidat megadd                   Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy a földnek bő gyümölcsét megadd és megtartsd                       Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy az Anyaszentegyházat kormányozd és megerősítsd               Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy a római pápát és az egész papi rendet a szent vallásban megtartsd 
Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy az egész kereszténységnek egységet adj                               Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy minden embert az evangélium világosságára elvezess          Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Krisztus, hallgass minket!                                                                  Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket!                                                         Krisztus, hallgass meg minket!

Könyörögjünk! Istenünk! Te látod, hogy gyengeségünk mennyire megbénít bennünket. Szentjeid példájával kelts bennünk új erőt, hogy a Tőled nyert szeretettel szolgálhassuk környezetünket, hazánkat. Krisztus, a mi Urunk álalt. Ámen.

Lorettói litánia

Uram, irgalmazz nekünk!                                               Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk!                                                           Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk!                                                                   Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, hallgass minket!                                                                  Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket!                                                         Krisztus, hallgass meg minket!

Mennybéli Atyaisten                                                                          Irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten                                                                              Irgalmazz nekünk!
Szentlélek Úristen                                                                              Irgalmazz nekünk!
Szentháromság egy Isten                                                                  Irgalmazz nekünk!

Szentséges Szűz Mária                                                                    Könyörögj érettünk!
Istennek szent anyja                                                                          Könyörögj érettünk!
Szüzeknek szent Szüze                                                                    Könyörögj érettünk!
Krisztusnak szent anyja                                                                    Könyörögj érettünk!
Egyházunknak anyja                                                                         Könyörögj érettünk!
Isteni kegyelem anyja                                                                       Könyörögj érettünk!
Tisztaságos anya                                                                               Könyörögj érettünk!
Szeplőtelen Szűzanya                                                                       Könyörögj érettünk!
Sérelem nélkül való anya                                                                  Könyörögj érettünk!
Szűz virág szent anya                                                                       Könyörögj érettünk!
Szeretetre méltó anya                                                           Könyörögj érettünk!
Csodálatos anya                                                                                Könyörögj érettünk!
Jó tanács anyja                                                                                  Könyörögj érettünk!
Teremtőnk anyja                                                                                Könyörögj érettünk!
Üdvözítőnk anyja                                                                               Könyörögj érettünk!
Nagyokosságú Szűz                                                                          Könyörögj érettünk!
Dicsérendő Szűz                                                                               Könyörögj érettünk!
Nagyhatalmú Szűz                                                                            Könyörögj érettünk!
Irgalmas Szűz                                                                                   Könyörögj érettünk!
Hűséges Szűz                                                                                   Könyörögj érettünk!
Igazság tükre                                                                                     Könyörögj érettünk!
Bölcsesség széke                                                                              Könyörögj érettünk!
Örömünk oka                                                                                     Könyörögj érettünk!
Lelki edény                                                                                         Könyörögj érettünk!
Tiszteletes edény                                                                               Könyörögj érettünk!
Ájtatosságnak jeles edénye                                                              Könyörögj érettünk!
Titkos értelmű rózsa                                                                          Könyörögj érettünk!
Dávid király tornya                                                                             Könyörögj érettünk!
Elefántcsonttorony                                                                             Könyörögj érettünk!
Mária aranyház                                                                                  Könyörögj érettünk!
Frigynek szent szekrénye                                                                  Könyörögj érettünk!
Mennyország ajtaja                                                                           Könyörögj érettünk!
Hajnali csillag                                                                                     Könyörögj érettünk!
Betegek gyógyítója                                                                            Könyörögj érettünk!
Bűnösök menedéke                                                                           Könyörögj érettünk!
Szomorúak vigasztalója                                                                    Könyörögj érettünk!
Keresztények segítsége                                                                    Könyörögj érettünk!
Magyarország oltalmazója                                                                 Könyörögj érettünk!
Angyalok királynéja                                                                           Könyörögj érettünk!
Pátriárkák királynéja                                                                          Könyörögj érettünk!
Próféták királynéja                                                                             Könyörögj érettünk!
Apostolok királynéja                                                                          Könyörögj érettünk!
Vértanúk királynéja                                                                           Könyörögj érettünk!
Hitvallók királynéja                                                                             Könyörögj érettünk!
Szüzek királynéja                                                                              Könyörögj érettünk!
Minden szentek királynéja                                                                Könyörögj érettünk!
Áteredő bűn nélkül fogantatott királyné                                              Könyörögj érettünk!
Mennybe fölvett királyné                                                                    Könyörögj érettünk!
Szentolvasó királynéja                                                                      Könyörögj érettünk!
Családok királynéja                                                                           Könyörögj érettünk!
Béke királynéja                                                                                  Könyörögj érettünk!
Magyarok nagyasszonya                                                                   Könyörögj érettünk!
Kármel ékessége és királynéja                                                         Könyörögj érettünk!

Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit!                                          Kegyelmezz nekünk!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit!                                          Hallgass meg minket!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit!                                          Irgalmazz nekünk!

Imádkozzál érettünk, Istennek szent Anyja!              Hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire!

Könyörögjünk! Add Uram, hogy mi, a te szolgáid folytonos testi és lelki jólétnek örvendhessünk, a Boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Mária dicsőséges közbenjárása általa jelen szomorúságtól megszabaduljunk, és örökké tartó örömet élvezzünk a mi Urunk, Jézus Krisztus által. Ámen.

SZERETETLÁNG LITÁNIA

Üdvözlégy Mária, kinek Szeplőtelen Szívében az Isten- és emberszeretet szüntelenül lángol!
Hogy a Szeplőtelen Szív Szeretetlángja áthassa lelkünket              Add meg Urunk, Istenünk!
Hogy tökéletes istenszeretetre késztesse szívünket                        Add meg Urunk, Istenünk!
Hogy őszinte emberszeretetre gyújtsa szívünket                              Add meg Urunk, Istenünk!
Hogy Édesanyánk Szeretetlángja legyen a családok meleget árasztó fényforrása
Add meg Urunk, Istenünk!
Hogy ezen fényforrásnál a családok megszentelődjenek                 Add meg Urunk, Istenünk!
Hogy anyai Szíved Szeretetlángja a kisgyermekek lelkét is átjárja  Add meg Urunk, Istenünk!
Hogy Édesanyánk Szívének fénye utat mutasson nekünk               Add meg Urunk, Istenünk!
Hogy a Szeretetláng által megvilágított úton járjunk                        Add meg Urunk, Istenünk!
Hogy Szíved Szeretetlángjánál felismerjük életünk értelmét                        Add meg Urunk, Istenünk!
Hogy Szíved Szeretetlángja kiégesse lelkünkből a bűnök és a hibák csíráit           Add meg Urunk, Istenünk!
Hogy Szeretetlángod felszítsa jóra való törekvéseinket                                Add meg Urunk, Istenünk!
Hogy Édesanyánk Szeretetlángját közvetítsük testvéreinkhez                     Add meg Urunk, Istenünk!
Hogy Édesanyánk Szeretetlángja bevilágítson a sötét lelkekbe       Add meg Urunk, Istenünk!
Hogy Édesanyánk Szeretetlángja a fagyos lelkeket buzgóságra serkentseAdd meg Urunk, Istenünk!
Hogy Szívének Szeretetlángjától a kőszívek is meglágyuljanak      Add meg Urunk, Istenünk!
Hogy Szívének Szeretetlángja felrázza a közömbösöket                 Add meg Urunk, Istenünk!
Hogy Szívének Szeretetlángja felgyújtsa az apostoli lelkeket                      Add meg Urunk, Istenünk!
Hogy az Édesanyánk Szívéből feltörő Szeretetláng minden emberhez eljusson    
Add meg Urunk, Istenünk!
Hogy Édesanyánk Szeretetlángja gyújtsa istenszeretetre lelkünketAdd meg Urunk, Istenünk!
Hogy Szívének Szeretetlángja oltsa ki a gyűlölet tüzét                                 Add meg Urunk, Istenünk!
Hogy Szűzanyánk Szeretetlángja világítsa meg minden nép vezetőinek értelmét 
Add meg Urunk, Istenünk!
Hogy az Édesanyánk Szívéből kapott Szeretetlángot életünk végéig őrizzük         Add meg Urunk, Istenünk!
Hogy a Szeretetláng szelíd fényénél haladjunk az ég felé                Add meg Urunk, Istenünk!
Hogy Édesanyánk Szeretetlángja világítson nekünk a halál órájánAdd meg Urunk, Istenünk!
Hogy a Szívéből áradó Szeretetláng szüntelenül lobogjon bennünk            Add meg Urunk, Istenünk!
Hogy a Szeplőtelen Szív Szeretetlángja mielőbb beragyogja az egész világot      
Add meg Urunk,

Istenünk!(Közösen mondjuk:) Szent József! Te szállást kerestél a Szűzanyának Betlehemben, segíts nekünk is szállást keresni az emberi szívekben az Ő Szeretetlángjának! Ámen.

ÉLETFELAJÁNLÁS

Élet felajánlás a Szűzanya Szeplőtelen Szíve szándékára

Édes Jézus, a teljes Szentháromság, égi Édesanyánk és az egész mennyei udvar előtt, a te szent  Véred és kereszthalálod érdemével egyesítve, felajánlom Szentséges Szíved és Szűz Mária Szeplőtelen Szíve szándékai szerint egész életemet, amíg élek, minden szentmisémet, szentáldozásomat, jócselekedetemet, áldozatomat és szenvedésemet a dicsőséges Szentháromság imádására, engesztelésére, Anyaszentegyházunk egységéért, szentatyánkért, papjainkért, papi és szerzetesi hivatásokért, s az összes lelkekért a világ végezetéig. Urunk Jézus, fogadd életáldozatomat, és add kegyelmedet, hogy ebben mindhalálig hűségesen kitartsak. Ámen.

3 Miatyánk, 3 Üdvözlégy, 3 Dicsőség. A Szűzanya szándékára, s akkor valóságos jelenlétemben áldalak meg benneteket.

Felajánlás Jézus Szentséges Szívének

Jézus Szentséges Szíve! Jöjj, és árassz el teljesen, hogy az én céljaim helyett a Te céljaid, az én kívánságaim helyett a Te kívánságaid, az én szavaim helyett a Te szavaid, az én gondolataim helyett a Te gondolataid vezessenek, majd engedd meg, hogy betérjek Szentséges Szíved legmélyebb helyére! Semmisíts meg teljesen! Én, ………., teljes szívemből fogom Szentséges Szívedet imádni. Megígérem, hogy benső tűzzel szolgálom Szentséges Szívedet. Lelkesedéssel foglak szolgálni, buzgóbban, mint azelőtt. Gyenge vagyok, de tudom, hogy a Te erőd fenntart engem. Ne engedd, hogy elveszítselek szemem elől, és ne engedd, hogy máshol időzzön szívem! Én, ………, csak a Te Szentséges Szívedet fogom keresni és csak utánad fogok vágyakozni.

Jézus Szentséges Szíve! Add, hogy ellenszenvet érezzek minden iránt, ami ellenkezik Szentségeddel és akaratoddal! Rostálj át újból és újból, és bizonyosodj meg, hogy nem maradt bennem vetélytárs! Mától kezdve vedd szorosabbra a szeretet kötelékeit, amellyel körülkötöttél, és add, hogy szomjazzon utánad a lelkem, és szívem belebetegedjen az irántad való szeretetbe!

Jézus Szentséges Szíve! Ne várakozz! Jöjj és emészd fel izzó szereteted lángjával egész lényemet, hogy amit mostantól fogva teszek, azt csak a Te céljaidért és a Te dicsőségedért tegyem, ne magamért! Én………, felajánlom Neked életemet, és mától fogva kész vagyok arra, hogy szereteted rabszolgája, égő kívánságod és szenvedésed áldozata, Egyházad segítője és Lelked játékszere legyek. Add, hogy vonásaim hasonlóvá váljanak kereszten szenvedő Arcod vonásaihoz a keserűség által, amit a lelkek süketsége és bukása miatt érzek! Töltsd be lelkemet!

Jézus Szentséges Szíve! Ne kímélj meg keresztedtől, ahogy az Atya sem kímélt meg Téged! Ejtsd foglyul szememet, gondolataimat és kívánságaimat, hogy Szentséges Szíved rabja legyen! Méltatlan vagyok, és nem érdemlek semmit, de segíts felajánlásom szerint élnem azáltal, hogy hűséges maradok, és fáradhatatlanul hívom segítségül Szent Nevedet! Engedd, hogy lelkem visszautasítsa mindazt, ami nem Te vagy!

Jézus Szentséges Szíve! Engedd, hogy a lelkek megtéréséért lelkem erősebben viselje Tested ismertető jegyeit, mint azelőtt! Én, ………,önként a Te akaratod alá rendelem akaratomat most és mindörökre. Ámen.

Szűzanya diktálta felajánlási ima

Ó, Mária, Világ Királynője, jóságos Édesanyánk!
Közbenjárásodban bízva rád bízzuk lelkünket. Kísérj el minket minden nap az Öröm Forrásához! Ajándékozd nekünk az Üdvözítőt! Szeretet Királynője, neked szenteljük magunkat! Ámen.

Életünk felajánlása a Szűzanyának (33 napos lelkigyakorlat, Schio)

Ó Mária, hatalmas Szűz és az irgalom Anyja, az Ég Királynője és a bűnösök menedéke, felajánljuk magunkat Szeplőtelen Szívednek. Felajánljuk neked a lényünket, és egész életünket, mindazt, amink van, mindazt, amit szeretünk, mindazt, amik vagyunk. Neked ajánljuk otthonainkat, családjainkat, hazánkat. Azt akarjuk, hogy mindaz, ami bennünk, körülöttünk van, a tied legyen, és részesüljön anyai áldásaid jótéteményeiben. És azért, hogy ez a felajánlás valóban hatásos és tartós legyen, a mai napon itt előtted megújítjuk fogadalmainkat, melyeket keresztségünk és elsőáldozásunk alkalmával tettünk. Elkötelezzük magunkat, hogy mindig bátran megvalljuk hitünk igazságait, és katolikus hitünk szerint élünk. Teljesen alávetjük magunkat a Pápa rendelkezéseinek, és a vele közösségben levő püspököknek. Elkötelezzük magunkat Isten és az Egyház parancsolatainak a megtartására, és különösképpen az ünnepnapok megszente-lésére. Elkötelezzük magunkat, hogy életünk részévé tesszük, amennyire ez lehetséges, a katolikus vallás vigasztaló gyakorlatait, főképpen a szentáldozást és a rózsafüzér imádkozását. Végül megígérjük neked, ó Isten dicsőséges Anyja, és az embereknek gyengéd Édesanyja, hogy egész szívünket a te áldott tiszteletednek szenteljük, hogy így siettessük és biztosítsuk Szeplőtelen Szíved uralmával imádott Fiad Szívének uralmát lelkünkben és minden lélekben, az egész világegyetemben, amint a mennyben, úgy a földön is. Ámen.

Felajánló ima (Alacoque Szent Margit)

Uram, Jézus Krisztus, Szent Szívednek ajánlom magamat és egész életemet, minden cselekedetemet, munkámat, imádságomat, örömömet és szenvedésemet, hogy azzal, ami vagyok és amim van, neked szolgáljak, téged dicsőítselek és szeresselek. Egészen tied akarok lenni, mindent irántad való szeretetből akarok tenni. Nem akarok semmit birtokolni, semmit sem tenni, ami nem kedves előtted. Semmisíts meg bennem mindent, ami neked nem tetszik. Legyen egész életem tiéd, aki előbb szerettél engem.Légy, Uram, üdvösségem oltalmazója, erősségem gyengeségemben, segíts hűségesen kitartani. Szelíd és jóságos Szív, add meg a végső bűnbánat kegyelmét, légy menedékem halálom óráján, és vezess be országodba. Szeretettel teljes Szív, benned van minden bizalmam. Gyengeségem és bűnösségem miatt jogosan félhetek ítéletedtől,de szerető Szívedtől remélhetek is minden kegyelmet. Önts szívembe tiszta szeretetet, hogy téged soha el ne felejtselek, és tőled soha el ne szakadjak! Kérve kérlek, írd be nevemet legszentebb Szívedbe! Mert az az én boldogságom, ha életemmel, halálommal neked szolgálhatok, most és mindörökké. Ámen.

IMÁK

„Örök Atya! Felajánlom Neked Jézus Krisztus drága Szent Vérét és Sebeit, Szűz Mária fájdalmas és Szeplőtelen Szíve által, hogy a Szűzanya a sátán hatalmát megtörje, Szent Mihály Arkangyal és az összes angyalok segítségével a gonosz szellemeket elűzze, műveiket és terveiket megsemmisítse –különösen most, ebben az órában és hazánkban. Ámen”

„Örök Atya! Szűzmária Szeplőtelen Szíve által felajánlom Neked szeretett Fiadat, Jézust. Az Ő fájdalmas kínszenvedése, drága szent Vére és kereszthalála által kérünk, térítsd meg a bűnösöket, mentsd meg a haldoklókat. Szabadítsd ki a tisztítótűzben szenvedő lelkeket, szenteld meg a papokat, a szerzeteseket, a családokat. A mi Urunk Jézus Krisztus, a Te Fiad által, aki Veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Ámen”

„Örök Mennyei Atya, tündöklő fény ragyogó mosolya, szentség és szeretet királya! Leborulva imádlak a Szentháromság ölelésében áldott Édesanyánkkal, dicsőítelek a szent angyalokkal, magasztallak az üdvözült lelkekkel, himnuszt zengek a szeráfokkal! Tied vagyok, veled maradok, érted élek, neked szolgálok, áldott legyen szent akaratod, most és mindörökké! Ámen"

„Legszentebb Szentháromság: Atya, Fiú és Szentlélek. Teljes szívemből imádlak és felajánlom Neked Urunk, Jézus Krisztus legdrágább testét és Vérét, Lelkét és Istenségét aki a világ összes Tabernákulumában jelen van, engesztelésül a szidalmakért, az istenkáromlásokért, a közömbösségért, amelyekkel Őt megbántják: Jézus legszentebb Szívének végtelen érdemeiért és Mária Szeplőtelen Szívének közbenjárására könyörögve kérlek, térítsd meg a szegény bűnösöket! Amen”

IMA ELLENSÉGEINKÉRT

Mennyei Atya, küldd le szeretett Fiaddal, Jézus Krisztussal, a mi Megváltónkkal és Boldogítónkkal szent atyai szeretetedet a sötétség minden terjesztőjére, hogy általa megtérjenek, vagy saját területükön maradjanak! Atyánk, küldd le atyai szeretetedet, hogy mindazt, aki üldözni akar minket, vagy elárulni, vagy más rosszat forral ellenünk, jelenléted megakadályozza terve véghezvitelében! Küldd le szent szeretet-tüzedet minden hazugra, rágalmazóra, képmutatóra, hogy helyesen ismerjük fel őket, és meg tudjuk védeni magunkat velük szemben! Atyánk, áraszd ki szereteted minden bűnözőre, az erőszak, a gyilkosság, a vak hatalomvágy eszközeire, hogy ne tudjanak nekünk és az emberiségnek ártani! Atyánk, bocsásd le szent szereteterődet, mint villámot a földre, ha gyilkosok vonulnak majd át a világon és rosszat akarnak tenni minden népnek! Atyánk,.légy akkor velünk, légy a mi védelmezőnk, a mi vezetőnk. Légy a mi oltalmunk, erőnk és erősségünk! Atyánk, áraszd szent atyai szeretetedet minden népre! Töltsd el őket szent tüzeddel, hogy felismerjék ez idő veszedelmét, melyet az ősi kígyó ravaszsága okozott! Atyánk légy mindenütt igaz parancsoló! Parancsolj a sötétségnek, hogy távozzék és kerülje az embereket! Atyánk, Te legjobb Atya, tedd, amit atyai szereteted jónak, igaznak és üdvösnek talál! Amen.

Ima bűnbánatért és szabadulásért

Uram, te éveken át elviseltél engem bűneimmel együtt, és még meg is könyörültél rajtam! Minden módon félre lettem vezetve, de most már nem fogok vétkezni. Megbántottalak és igazságtalan voltam, de többé nem leszek ilyen. Ellene mondok a bűnnek, ellene mondok az Ördögnek, és ellene mondok a gonoszságnak, ami beszennyezi a lelkemet. Szabadítsd meg lelkemet mindattól, ami ellenkezik a Te Szent voltoddal! Esedezve kérlek Uram, ments meg minden gonosztól; Jöjj Jézus, jöjj most és végy lakást a szívemben! Bocsáss meg, Uram, és engedd meg, hogy megpihenjek Benned, mert Te vagy Védőpajzsom, Megváltóm, Világosságom és Tebenned bízom! A mai naptól kezdve mindenkor áldani foglak, Uram. Ellene mondok a gonosznak és minden más istennek és bálványnak, mert Te vagy a Magasságbeli, aki messze felülmúlsz minden más istent. Erős karoddal szabadíts meg a betegségtől, a megkötözöttségtől, a nehézségektől és győzd le ellenségemet, az Ördögöt; Ó, Szabadító, siess segítségemre! Ámen.

Gyengéd Atya, ne sújtsd haragoddal ezt a nemzedéket, mert akkor mindnyájan elpusztulnak. Ne sújtsd nyájadat keserűséggel és gyötrelemmel, mert akkor a vizek kiapadnak, és a természet kiszárad. Akkor haragod fölemészt mindent, hogy nyoma sem marad. Akkor leheleted tüze lángba borítja a Földet, és pusztasággá változtatja. A látóhatáron egy csillag tűnik majd fel. Az éjszakát pusztulás rázza meg, és úgy hull a hamu, mint télen a hó, beborítva népedet, mint megannyi szellemet. Könyörülj rajtunk Istenünk, ne ítélj meg minket szigorúan! Emlékezz meg azokról a szívekről, akik örömüket lelik Benned, és akikben Te is örömödet leled! Emlékezz meg azokról, akik hűségesek Hozzád, és ne engedd, hogy erővel sújtson le ránk Kezed, hanem Irgalmasságodban emelj föl bennünket, és írd bele minden szívbe Törvényeidet. Ámen.

Imádság védelemért:Jézus, jelölj meg minket, családunkat és minden tulajdonunkat a Te drága Véred pecsétjével! Fegyverezz le a Te szent Neved erejével minden gonosz erőt és hatalmasságot, amelyek háborúskodások, katasztrófák, balesetek, betegségek által, vagy bármi más módon megpróbálnak minket hatalmukba keríteni! Szentlelked lobogó tüzében védelmezz meg mindannyiunkat! Amen

Ima megtagadáshoz: Jézus nevében elparancsolom az életemből az önsajnálatot, a félelem, a féltékenység, az irigység, a hiúság, az aggodalmak, a kevélység, lustaság, türelmetlenség, versengés, reménytelenség, a hazugság gonosz lelkeit és azokat a kötelékeket, amiket a gonosz rám kötözött. Most Jézus drága szent nevében leoldom magamról és Jézus keresztjének a lábához kötözöm, és azokat a gonosz erőket Jézus lába alá parancsolom. Jézus, Te végy uralmat rajtunk, hogy ne rongálhassák az életemet, mert minden Jézus lába alá vettetett. Amen.

Atyám, Te látsz és tudsz mindent, legyen meg a Te akaratod. Bízom Benned. Hiszem, hogy tudsz segíteni, ha akarsz. De ha mást akarsz is, meghajlok akaratod előtt, mert Te jobban tudod, mi válik a javamra. Szeretlek Téged, bármit is teszel. Hiszem, hogy az Istent szeretőknek minden javukra válik. Hálát adok Neked mindenért, és dicsőítem a Te Nevedet. Ámen

„Imádott Uram, én reménységem! Kérlek, hallgasd meg imámat, melyet Hozzád röpítek. Bízom a Te végtelen irgalmadban és szeretetedben, hogy irgalmasan lehajolsz ahhoz, aki bizalommal kéri a Te segítségedet. Égi Édesanyám hétfájdalmas szeplőtelen Szíve és könnyei által kérem kegyelmedet. A Te Vérrel való verítékezésedre, elfogatásodra, megostoroztatásodra, kereszthordozásodra és keresztre feszítésed rettenetes, iszonyatos kínjaira, és kimondhatatlanul gyötrelmes kereszthalálodra kérlek, légy irgalmas hozzánk, szegény bűnösökhöz. Légy a mi Szószólónk az Atyánál. Kérd az Ő irgalmát és kegyelmét erre a nyomorult, bűnös világra, amely megérdemli, hogy bármely pillanatban eltaposd, mint egy hangyát. Légy irgalmas a Te szentjeid és szent angyalaid imáira, és a mi legszentebb égi Édesanyánk közbenjáró imáira, Akihez mi is társulunk, és készek vagyunk megtenni a Te akaratodat. Elviselünk fájdalmat, szenvedést. Kitartunk az imában és a böjtben, csak mentsd meg a lelkeket, a szegény bűnösöket, akiket annyira behálózott a sátán, hogy már nem tudják megkülönböztetni a jót a rossztól. Atyám! Ők is a Te szeretetedből születtek. Mentsd meg őket Szent Fiad áldott Szent kiontott Véréért és rettenetes kereszthaláláért, kérlek a Te legszentebb Leányod, az Úr Jézus Szent Édesanyjának hétfájdalmas szeplőtelen Szíve és könnyei által. Kérlek Téged, könyörülj rajtunk. Atyám bízom Benned. Jöjjön el a Te országod! Legyen meg a Te akaratod! Kérlek, add, hogy ez a világ mennyországgá változzon, és benne minden ember szent legyen. Ámen.”

Gyógyító és szabadító ima

Tárjátok ki a kezeteket és a szíveteket az Égiek gyógyítása és szabadítása előtt. Kérjük a Szentlelket, segítsen, hogy a felkínált kegyelmeket el tudjuk fogadni.
Jézusunk, imádjuk isteni hatalmadat, amellyel meggyógyítottad a betegeket, amellyel kiűzted a gonosz lelkeket, amellyel feltámasztottad a halottakat, amellyel lecsendesítetted a háborgó tengert. - Jézusom, imádlak Téged. Hiszem, hogy jelen vagy, itt vagy most velem. Kérlek, gyere ide mellém és érints meg gyógyító, szabadító szereteteddel. Jézusom, érintsd meg beteg, megkötözött gyermekedet: a testemet, a lelkemet, nyelvemet, szívemet, minden beteg részemet, hogy azok meggyógyuljanak. Jézusom, add, hogy beteg, megkötözött gyermeked úgy nézzen Rád, mint a köztünk járó gyógyító és szabadító Istenre, aki üdvösségünk érdekében, minden jóra képes vagy. Jézusunk, áldd meg a problémáimat, hogy azok akaratod szerint megoldódjanak. Drága Szentlelked által áraszd ki a Te gyógyításodat, szabadításodat.
- Mária, Te vagy a "Betegek Gyógyítója", a "Térdenálló mindenhatóság". Úgy kérlek Téged, mint akinek érző szíve van, mint, akinek szeretettel teljes ölelő karjai vannak. Kérlek, áldj meg, érints meg, ölelj meg.
- Jézus, Mária köszönöm a jelenléteteket. Kérlek, árasszátok ki a kegyelmeket, hogy mindazok, akiknek eljött az idejük, hogy meggyógyuljanak, azok meggyógyuljanak; akiknek eljött az idejük, hogy megszabaduljanak, azok megszabaduljanak; akiknek eljött az idejük, hogy megtérjenek, azok megtérjenek.
- Jézus, Mária, bármit tesztek velünk, mi egész életünkben áldunk, szeretünk és magasztalunk Titeket. Ámen.

Rövid szabadító ima:„Jézus és Mária, a Szentlélekben egyesült és megdicsőült Szent Szívetek által szabadítson meg minket a Mindenható Isten: Lucifer, Béliál, Belzebub, Jezábel, rontás, ártás, betegség, megkötözöttség, megszállottság,... szellemeitől. Távozzanak ezek a pokol tüzére és soha ne térjenek onnan vissza. Adjon nekünk a Mindenható Isten testi-lelki egészséget, a gonosztól teljes függetlenséget, egységet, szeretetet, békességet és minden jót az Ő Szent Akarata szerint. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek Nevében. Ámen.

Rövid gyógyító ima: „Jézus és Mária, a Szentlélekben egyesült és megdicsőült Szent Szívetek által a teljes gyógyulás kegyelmét kérjük magunk és betegeink számára, ha Isten Akaratával megegyezik. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek Nevében. Ámen.

Ima gyógyulásért

Áldott legyen a Te Neved, aki meghallgatod az imánkat!

Áldott légy Urunk, aki kiszabadítottad lelkünket a mélységből!

Áldott legyen a Te irgalmasságod, amellyel a Szívedbe vonsz bennünket, hogy megments és megszabadíts.

Istenünk, Te vagy a mi Megmentőnk, gazdagságunk, látásunk, életünk! Te, aki nap mint nap elbűvölöd lelkünket, és megörvendezteted szívünket jelenléteddel, engedd, hogy meríthessünk  a Te jelenlétedből!

Jézus Krisztus, a Te Nevedben kérjük a békét, az egységet és a megbocsátás lelkét!

Jézus Krisztus, a Te Nevedben könyörgünk, hogy gyógyíts meg gyarlóságainkból és bűneinkből!

Gyógyíts meg minket, Urunk, Szentlelked erejével! Gyógyítsd meg lelkünket, gyökerestül kiirtva minden rosszat! Szentlélek, újíts meg és kelts életre minket!

Jézus Krisztus, a Te Nevedben könyörgünk, hogy gyógyíts meg minden lelki és testi betegséget, és mindent, ami nyugtalanítja lelkünket!

Add, hogy mostantól szívünk minden dobbanása szeretettel hirdesse a Te dicsőségedet! Kegyes Istenünk, hallgasd meg imánkat, és válaszolj! Ámen.

IMA PAPOKÉRT

Drága Mennyei Atyám! Legszeretetreméltóbb Jézusod legfájdalmasabb kínszenvedése és örömteli feltámadása által kérlek Téged, tedd fiaid szívét befogadóvá a kegyelmek hordozására. Add, hogy tisztán és feddhetetlenül járják végig küldetésük útját! Erősítsd meg őket Szentlelked erejével, tedd hatékonnyá bennük a szellemek megkülönböztetésének adományát, hogy mindenkor ellenálljanak a gonosz erők incselkedésének. Adj nekik rendíthetetlen, sziklaszilárd hitet, reményt és a szolgáló szeretetben megnyilvánuló hősies, mindvégig állhatatos kitartást. A Szűzanya biztos jel legyen életük lobogóján, hogy így váljanak Jézus anyjának méltó fiaivá. Dicsőülj meg Mennyei Atyám az ő életükben most és az örökkévalóságon át. Ámen

Ima az őrangyalunkhoz

Istennek szent angyala, /akit a Mennyei Atya őrzőmmé, segítőmmé, tanítómmá, pásztorommá rendelt, /és aki ezt a feladatot születésemtől fogva betöltöd mellettem/- óvtál és védelmeztél /és újra meg újra szóltál is lelkiismeretem hangján keresztül/ - megköszönöm neked mindezeket a szolgálatokat./ Bár én sokszor tudomást sem vettem rólad,/ te mégsem hagytál magamra,/ hanem mindig segítségemre voltál./ Rádöbbenve az irántad való és a Mennyei Atya iránti hálátlanságomra,/ aki ily nagy és szent segítőt adott mellém,/ a jövőben figyelni akarok rád és együtt akarok munkálkodni veled./ Meg akarom ezentúl szívlelni minden intésedet /és követni akarom minden sugallatodat, /amellyel oktatsz és tanácsot adsz. /

Kérlek, nyugtalaníts és figyelmeztess, /ha az a veszély fenyegetne, hogy letérek a jó útról. /Támassz nehézségeket, /állíts elém akadályokat, /ha magam gyengének bizonyulnék a bűn elleni küzdelemben /és fenyíts, /ha a bűnben megmaradva /nem akarnák felkelni és Isten útjára visszatérni. /Ébressz bennem bűnbánatot, ha elestem, /és mutasd meg a szerető és irgalmas Atyát, /aki így elesetten is szeret és visszavár. /Segíts, hogy megadjam magam /és engedjem, hogy vállára vegyen a Jópásztor, /és visszavigyen a szent angyalok társaságába, /a kilencvenkilenc igaz közé! /

Kérlek védelmezz a külső és belső zavarok ellen, /amiket a démonná lett bukott angyalok igyekszenek bennem és körülöttem támasztani. /Munkáld szívemben szüntelenül a belső békét! /Taníts imádkozni, /hallgasd meg, és vidd a Mennyei Atya elé /különösen az ilyen szorongatott helyzetekben és a betegségben mondott imáimat. /Légy ilyenkor te az ápolóm. /De segíts, /hogy akkor se feledkezzem el imádni és dicsőíteni a Szentháromság Egy Istent, /amikor minden jól megy körülöttem. /Óvj meg az elbizakodottságtól /és őrizz meg különösen attól a kísértéstől, /hogy olyanná akarjak lenni mint Isten. /Küldd el, /ha ilyen veszély fenyeget, /Szent Mihályt, /hogy oltalmazzon és hangos szóval kiáltsa felém: /„Ki olyan mint az Isten!”/

Szent Őrzőangyalom, /Téged választalak vezetőmmé és mesteremmé /a lelki élet útján. /Kérlek vezess el a Vőlegényhez, Krisztushoz engemet, /és adj a benned lobogó lángból, /hogy lelkem Vőlegénye iránt szerelemre gyulladjak /és hozzá mindhalálig hűséges maradjak./

Egyházad, /testvéreim színe előtt /ezennel kulcsot adok neked életemhez. /Jöjj és munkálkodj bennem, amikor akarsz. /Érezd otthon magad belső várkastélyom lakásaiban! /Nem akarlak ezentúl soha megszomorítani Téged. /Azt akarom, /hogy ne a bukott angyalok /és szenvedélyeim dobáljanak, ráncigáljanak ide s tova /és ne az elesett, meggyengült természet legyen úr fölöttem./ Legyen neked hatalmad életem fölött, /tudom, hogy te úgysem élsz vissza ezzel a hatalommal, /hiszen Isten neve van benned, /szüntelenül az Ő arcát nézed /és az Ő küldetésében jársz. /Segíts, hogy így járjak én is, /hogy megtanuljak veled együtt munkálkodni /és a te iskoládban alkalmassá váljak én is /Egyházadban az összes szentekkel /- a szent angyalokkal és emberekkel - /Isten dicsőségén, /a bukott angyalok megszégyenítésén /és a lelkek üdvösségén munkálkodni. /Ámen./

IMÁK MAGYARORSZÁGÉRT

IMA A MAGYAR NÉPÉRT

Áldd meg Isten a magyart, Mária népét, hogy felismerje Vezetésed, s élete Szentségét!

Adj kérünk Bölcsességet szívünknek, elménknek,hogy teljességgel megérthessük népünknek szánt Tervedet! Nyisd ki szemünk, hogy látón láthassuk a jót, és nyisd meg fülünk, hogy hallva hallhassuk az Isteni Szót! Add, hogy szavunk mindig tiszta legyen, Szeretetről szóljon, s Általad teremtsen!

Add, hogy szívünkben az érzés Szeretetedtől sugározva égjen, s hogy mindez mutatkozzon meg életünk minden tettében! Áldj meg Uram minket, Boldogasszony népét,

Hogy magasra emelhesse Veled, s Általad Igaz Küldetését! Ámen.

ÁRPÁD-HÁZI SZENT MARGIT IMÁJA

A szűk kis ablakrésen betör egy Fénysugár,s vetül a földre, hol az oltár előtt imádkozik a királyleány.

Könnyek csorognak arcán, csillagszeméből, kihunyni látja a Fényt az emberek szívéből.

Teste térdel csak ott, lelke magasan ível, messzire száll, madártávlatból látszik csak alatta az idő és a táj. Századokat fog át, előre, s hátra is talán: Mikor tűnik fel végre a Haza egén a Szivárvány?

Látja a csatákat, hosszú, véres küzdelmeket. Hogy feledheti így el az ember az Isteni Eredetet!?

Látja az ármányt, mit e nép rengetegszer átél, alig van, ki nemesen áldoz a Hazáért!

Látja a szétdarabolt, becsapott országot, s embersorsokat, s köztük az Isteni Szeretet sorra mind elakad. Vak gyűlöletet lát, vicsorgó ellenfeleket, viseli az ország s a nép a nehéz keresztet.

Uram Isten segíts! Mentsd meg ezt a Hazát!  Szívünk minden csepp vére Hozzád kiált!

Nézd az igazakat, kik Éretted kiállnak, hogy hűséget valljanak Istennek, országnak.

Fogadj el váltságul engem, Jó Uram, ha lehet, felajánlom Néked tetteim, s egész életemet.

Imádkozom azért, ki szenved, s léte tehetetlen, kérek az helyett is, kinek szíve lett kegyetlen!

Imádkozom azért, ki nem tud kérni Téged, mert szívében a gyűlölet hitetlenséget kelt!

Fordítsd el haragod Jó Uram a szeretetlenektől, kapjanak egy újabb esélyt Szereteted Kegyelméből!

Nézd az országot, mi darabokban hever, tölts fel minden szívet igaz szerelemmel!

Áldd meg az anyákat, kik gyermeket nevelnek fel, s az apákat, kik létért küzdenek bölcs szeretettel.

Add, hogy megforduljon minden, ami kín, Rend, s Béke legyen, Áldásod legyen a gyógyír.

Vezesd Te nemzetünk, halljad meg az imát, ne hagyd hiába könnyezni népünk Boldogasszonyát!”

Erősödik a Fény a résnyi ablakon át, fénysugár hoz egy vidáman éneklő pacsirtát.

Isten küldötte, Hajnal Hírnöke, eljött, hogy énekével a Teremtőt dicsérje.

Éled a királylány, száradnak könnyei, szíve szerelemmel és élettel van teli.

„Hála Néked Uram, hogy szavam meghallottad. Vezesd hát népünket, s add Áldásodat!”

Ámen.

Imádság árvíz miatt

Mennyei Atyánk! Elismerjük, hogy bűneink és gondatlanságaink miatt jogosan érnek minket ezek a csapások. Nem voltunk jó gazdái, hanem csak használói és kihasználói a földnek, és megterheltük azt bűneinkkel, és szeretetlenségünkkel.

Hálát adunk neked azért, hogy a nehézségek által felnyitottad a szemünket és szívünket, hogy szeretettel közelítsünk egymás felé és nagylelkű segítséget nyújtsunk a bajban lévőknek.

Kérünk Téged most Jézus Krisztus nevében, hogy hatalmas erőddel állítsd le a ránk zúduló csapásokat! Add, hogy a természet erői visszataláljanak az eredeti rendbe és az egész teremtett világ megkönnyebbülten sóhajthasson Hozzád! Kérünk, hadd legyen meg újra a szép ideje az esőnek és napfénynek, télnek és nyárnak, a vetésnek és aratásnak! Hozd el újjáépítő kegyelmedet Szentlelked által, hogy a béke és az igazságosság, a kiengesztelődés és szeretet járja át hazánkat, az egész Kárpát-medencét és az egész Földet!

Újuljon meg a föld színe és jöjjön el közénk a Te országod, mint a Szeretet földje!

Kérjük ezt Tőled az angyalok és szentek seregével együtt, a mindenkor segítő Szűzanya közbenjárásával! Ámen.

Ima védelemért a természeti csapások ellen

Mennyei Atyánk! Te vagy az ég és a föld alkotója, s a Te jó voltodból áll fenn mindmáig a Világmindenség. Te vagy a természeti Ura, parancsolsz a természeti erőknek és azok engedelmeskednek Neked. Látod, milyen nagy bajba került országunk és az egész Kárpát-medence, de Földünk és bolygónk is. Most bűnbánó szívvel járulunk Eléd, irgalmadért és áldásodért könyörögve.

Kérünk Téged Szent Fiad, Jézus Krisztus nevében, hogy óvj meg minket a természeti csapásoktól, a viharoktól, az árvíztől és aszálytól!

Kérünk, leheld ki ránk Szentlelkedet, hogy Veled és egymással kiengesztelődve, tetszésed szerint való életet élhessünk, a Te dicsőségedre és az emberek javára! Hadd orvosoljuk életünkkel azt, amit elődeink és mi elrontottunk. Ihlető kegyelmeddel és megtartó erőddel jöjj segítségünkre, óvó kezed vigyázzon ránk mindenkor!

Mindenkor segítő Szűzanya, könyörögj érettünk! Magyar szentek, könyörögjetek érettünk! Isten angyalai és szentjei, könyörögjetek érettünk

A MAGYAR NÉPLÉLEK IMÁJA AZ ISTENI IRGALMASSÁGHOZ

Örök Atya, Magyarok Istene! Nyisd meg a szívünket igaz könyörgésre!

Lelkünkben a fájdalom felszakad, és Hozzád kiált: Ne hagyd elveszni e Népet és Hazát!

Felajánljuk Néked Szent Fiad szörnyű szenvedését, Mária, Jó Anyánk lelki gyötrelmét, és hozzá tesszük e nép történelmének minden igazul kiontott csepp vérét!

Jézus Urunk által megváltottad a világot és minden gyermeked, kérjük, hogy adj Kegyelmet, és irgalmazz Érted harcoló népednek!

Istenséged fájdalma a világmindenségen átremegett, megtörte ezzel a szellemi sötétséget.

Sok idő volt ezt felfogni az emberi elmének, ezért irgalmazz Uram a Beléd vetett hittel, Veled küzdő népednek!

Fejedbe durván belenyomták a fájdalom töviskoronáját, megcsúfolva ezzel Isten Királyságát.

A Szent Koronával népünk fogadta az Ég Igazságát, irgalmazz Atyánk, és védd most a Magyar Hazát!

Szent Arcodon vér folyt, nagy volt Testednek, Lelkednek fájdalma, így mutatta magát a gonosz-szellem sötét, gőgös, nagy hatalma. Szívében tudva, vérével védte népünk Urunk Tanítását,

irgalmazz Atyánk, és vedd át, vezesd újra Jézus Földi Királyságát!

Minden ostorcsapás és durvaság újabb fájdalmat hozott, Szent ajkad mégis kimondta a megbocsátó szót. Hosszú harcainkban fülünk eldugult és szemünkből csak könny folyt, irgalmazz Urunk, és kérünk, adj Fényt és bocsánatot! Legnagyobb kínodban megbocsátásod adtad a Keresztfán:

„Hogy mit cselekszenek, nem tudják, ó Atyám!” Így töltsd meg szívünket igaz bocsánattal múltunk fájdalmaiért, hogy átadhassuk Irgalmadnak mindezt most Hazánkért!

Mennyeknek Királya, Világok Teremtő Atyja! Emberi szívünk Veled mozdult Szent Akaratodra!

Történelmünk harc volt, Hozzád imádkozva védtük mit lehetett, irgalmazz Urunk, és támaszd föl a Magyar Szíveket! Írd belénk újra, hogy mi az Igaz Szeretet, hogy Bölcsességed tanítsa a Magyar Szellemet! Tedd szeretettől lángolóvá ismét a szívünket, hogy legyőzhessük hamis büszkeségünk, s emberi gyengéinket! Irgalmazz Urunk, irgalmazz a Magyar Népnek,

Hogy győzelmed hirdesse minden nemzedéknek!

Szabadíts meg Atyánk minden ravasz lefedettségtől, mely erőnkön felül választ el bennünket Tőled, Istenünktől!  Te látod, hogy milyen nagy a sunyin ránk törő, gonosz szellemi akarat,

Irgalmad mutassa meg Isteni Hatalmadat! Kérünk, fogadd szívünk tiszta kérését és szándékunkat,

mellyel azt kívánjuk, Általad legyen bennünk teremtő a gondolat!

Forduljon az átok Áldássá mibennünk, és tettünknek legyél Te Ereje, így nyilvánuljon meg rajtunk Irgalmad minden nagy Kegyelme!

Taníts Urunk Igaz Tudásodra, gyógyító szépségre, munkálkodjon bennünk angyalok ereje, szent őseink tiszta öröksége, hite és reménye! Legyen minden emberi kapcsolatunkban Békéd és Isteni Jeled, földi határainkat se mutassa más, csakis a Te Fényed!

Mosd át teljes emberi valónkat Irgalmad tiszta, Szent Vizével, tölts fel sejtszinten bennünket Megváltó Szereteted hatalmas Tüzével. Áraszd el szívünket Szent Szíved minden Örömével,

hogy együtt dicsőíthessünk Téged a Földről az Égi Seregekkel!

Örök Atya! Felajánljuk Szeretett Fiad Szent Vérével együtt a Magyar Nép minden igaz csepp kiontott vérét,és minden fájdalmas, testi-lelki szenvedését, és felajánljuk máig megőrzött,és Vezetésed alatt munkába fogható, tiszta Szellemi Örökségét. Áldj meg kérünk Mindenség Teremtő Atyja,hogy az Istenanya, Nagyasszonyunk Mária, Koronás Királynőnk oltalmában,és Megváltó Jézus Urunk vezetése alatt népünk beteljesíthesse Szellemi Feladatát, Igaz Küldetését.

Ó add ezt meg nekünk Szeretet Istene! Vezéreljen bennünket mindenkor Szent Akaratod, és teljesedjék be velünk, Általad és bennünk Isteni, szerető Atyai Szándékod!

Most, és mindörökké, Ámen.

Imádság hazánkért

Mindenható, örök Isten! Kérlek, őrizd meg kedves magyar hazánkat minden külső és belső veszedelemtől, és a boldogságos, mindenkoron szeplőtelen Szűz Máriának, Magyarország Nagyasszonyának, Szent Péter és Pál apostoloknak, Szent István első apostoli királyunknak és minden szentjeidnek könyörgése által adj magyar népednek egyességet és békességet; távolíts el tőlünk minden háborúságot és tévelygést, hogy Anyaszentegyházadnak hite szerint neked mindvégiglen bátorságos szabadsággal szolgáljon. A mi urunk Jézus Krisztus által. Amen.

(Sík: DB, 855)

Emlékezzél meg Istennek dicsőséges Anyja, magyarok Nagyasszonya, szentséges Szűz Mária! emlékezzél meg örökségedről, melyet hű szolgád, első királyunk és apostolunk, Szent István neked fölajánlott és végrendeletében neked hagyott. Tekints kegyes arccal országodra és dicső érdemeid által légy szószólónk és közbenjárónk szent Fiadnál, Jézus Krisztusnál. Amen. (Esterházy Pál imája, Sík: DB 858)

Áldd meg Uram Magyarországot!

Áldd meg, Uram a Te magyar népedet!

Oldozd fel és szabadítsd meg ellened, mások és önmaga ellen elkövetett bűneitől az erkölcs terén, szociális és gazdasági téren, a természet, az élet az egész emberiség ellen elkövetett bűneitől. Saját múltja, jelene és jövője ellen elkövetett számtalan bűnétől.

Szabadíts meg minket Uram, a gyűlölködéstől, a kitartás hiányától!

Segíts minket Uram, hogy a jó győzzön és ne a gonosz; az igazság, ne a hamisság;

az erő és ne az erőszak;  a szeretet, ne pedig a gyűlölet; a józanság és ne az indulatok;

a megfontolás, ne a kapkodás; az okosság, ne az ostobaság; a szorgalom, ne az irigység;

a tehetség győzzön és ne a könyöklés! Szabadíts meg, minket Uram, a gonosztól és minden rossztól, oltalmazz és védelmezz minket a súlyos csapásoktól! Szenvedő testvéreinket különösen segítsd meg!

Adj nekünk bort, búzát, békességet! Változtasd át a bort a Te szent véreddé, a búzakenyeret a Te szent testeddé, a békét a Te békéddé, örök örömünkké! Ámen

Ima Szent Imréhez

Szent Imre herceg, aki a földi hazát a mennyeire cserélted fel, tekints az égből édes hazánkra, és légy hathatós szószólónk Istennél, hogy Mária országa a Magyarok Nagyasszonyának oltalma alatt új életre támadjon, és minden nép egy szívvel, egy lélekkel áldja jézus Krisztust, a világ Királyát, aki é1 és uralkodik mindörökkön-örökké. Ámen.

Ima Szent István királyhoz

Nemzetünk apostola és hatalmas pártfogója, szeretett királyunk, Szent István király, ki őseinket a hit világosságára hoztad, megtért népednek templomokat és iskolákat emeltél, szegényeit, árváit és özvegyeit szerető atyaként tápláltad és így műveltté, boldoggá iparkodtál tenni nemzetedet; a te tömérdek fáradozásod, kiállott küzdelmeid és mindezekkel szerzett nagy érdemeid miatt gyermeki és most is alattvalói bizalommal fordulunk hozzád, ó, apostoli szent királyunk, és kérünk, ne vond meg hathatós pártfogásodat a te magyar népedtől, melyet annyi munkával megtérítettél. Kérj számára buzgó apostolokat; eszközöld ki a hit egységét, az erkölcsös életet, hogy üdvösséges törvényeid és az igaz atyai szívedből fakadt intelmeid szerint, a szeretetben egyesülve az egy igaz hitben állhatatosan megmaradjunk, szent életed nyomdokait kövessük és így egykor veled együtt az örök boldogságban Urunkat, Istenünket vég nélkül áldjuk és dicsérjük. Ámen.

Gyimesi fohász

Édesanyja, Nagyasszonya Igaz magyar fiaknak, Pátrónája, Pártfogója Régi magyar hazánknak!

Tehozzád járulunk, sírva leborulunk, Légy anyja fiaidnak! Reánk tekints, mert senki sincs, ki sorsunk boldogítsa! Igaz szívét és jó szemét, Aki reánk fordítsa. Sok véres sebünket, panaszos ügyünket

Aki előbbmozdítsa. Mindenfelé nyomorúság szorongatja népünket, Majd száraz ég, majd zápor, jég veri el termésünket. Most szívünk szomorú, fél, hogy lesz háború, Kétség gyötör bennünket.

Békességben, csendességben tartsd meg hű szolgáidat, Becsületben és bőségben Örökös Országodat! Szánd meg, ó Jó Anya, Magyarok Asszonya, Hű magyar jobbágyodat!

Jó hírnévnek, magyar vérnek gerjeszd vidám újultát, Királyáért, hazájáért vitéz vére buzdultát!

Engedd, hogy hős karja mindig föltarthassa az ellenség lándzsáját! Így zokogunk, így hódolunk, Mária, szent nevednek; Így remélünk, halunk s élünk jó anyai szívednek. A magyar Szent Hazát s Angyali Koronát Ajánld föl az egeknek! Ámen

Ima hazánk Őrangyalához

Ó hazánk Szent Őrangyala, Tiéd a kiváltság, hogy megvédd reménységünk szeretett földjét. Hozzád fordulunk, Szent Angyalunk, Isten igazságosságának, szépségének és igazságának hatalmas követe! Vezess elhatározásainkban, őrködj céljaink fölött! Tisztítsd meg kí­vánságainkat! Hozd el népünk számára Isten irgalmának világossá­gát! Hozd el népünknek Isten irgalmas jóságát! Hozd el népünknek Isten irgalmas szeretetét!

Ments meg minket, Isten igazságosságának szent angyala, múltunk tévedéseitől! Tedd nemessé népünket Isten akaratának igazságával! Tedd erőssé népünket Isten akaratának bölcsességével!

Áraszd népünkre Isten akaratának áldását! Áraszd ki Isten Lelkének jóságát földjeinkre és folyóinkra! Áraszd szét Isten Szentségének jó­téteményeit a szelek által fáinkra, virágainkra és mezőinkre! Áldd meg állatainkat, halainkat és madarainkat!

Vedd hatalmas szárnyadra népünket, és vigyél minket mindörökre Is­ten irgalmas Szívébe!Ámen.

ESTI IMA Lefekvéskor mondjuk

Drága Mennyei Atyám, édes Jézusom, a Szűzanya Szeplőtelen Szíve által, a Szeretetláng szellemében felajánlom Neked egész éjszakai pihenésemet a lelkek megmentésére a szörnyű kárhozattól, és a tisztítótűzből való megszabadulásukért. Felajánlom minden szívdobbanásomat, minden lélegzetvételemet egy-egy invokációként és egy-egy imafohászként a Szűzanyához, mintha általuk egész éjszaka folyamatosan imádkoznám, hogy: „Maradj velünk, Uram!”, és hogy: „Isten Anyja, Társmegváltója a világnak, imádkozz érettünk!” Kérlek, édes Jézusom, a Szentlélek Szeplőtelenje Nevében és Szívében, légy kegyes, és ezek alapján add meg éjszakai pihenésem alatt 1 millió lélek megmenekülésének kegyelmét a szörnyű kárhozattól, és másik 1 millió lélek kiszabadulásának kegyelmét a tisztítótűzből!

Uram hallgasd meg könyörgésemet, és az én kiáltásom jusson Eléd!

Köszönöm Jézusom, szeretlek Jézusom, áldott légy! Amen.