Engesztelés a Szeretetláng Naplóban

A magyar engesztelés történetében fontos szerepe van Kindelmann Károlyné szül. Szántó Erzsébetnek, akit Erzsébet asszonyként ismernek a legtöbben, és az általa lejegyzett Szeretetláng naplónak. Sokan ettől a naplótól kaptak az engesztelésre új lendületet. A Szeretetláng üzenetek sok más országban is elterjedtek, megmutatva valamit abból a hivatásból, ami a magyarság fő hivatása.

A Szeretetláng naplónak az engesztelés szemszögéből való újraolvasására hívnak az ebben a menüsorban majd fokozatosan olvasható "kilencedek". A Naplóból válogatjuk ki azokat a részeket, amelyek az engeszelésről szólnak. Tulajdonképpen az egész naplót ajánlhatnánk ebből a szempontból. Azokat a részeket olvashatjuk itt, amelyekben benne szerepel az "engesztel", "engesztelés" szó. De nemcsak ezeknek a szavaknak a szűk környezete szerepel ebben a válogatásban, hanem a tágabb környezet.

A mai rohanó tempó mellett a legtöbb embernek nem jut ideje hosszú írások elolvasására. De ha kisebb adagokban tálalva kapunk valamit, azt szívesebben elolvassuk. Kilencedekre tagolva kínáljuk elmélkedő, imádságos olvasásra a Szeretetláng Naplót. Egy-egy imaszándékot is hozzáfűzhetünk ezekhez a "kilencedekhez", amikért intenívebben szeretnénk imádkozni. A kilenc napon, vagy időintervallumon át való imádkozástól, hozzájuk kapcsolt imaszándéktól válnak igazán kilencedekké ezek az olvasmányok.  Ez a szándék bármilyen jószándék lehet. Például, hogy Isten adja meg számunkra, hogy elmélyülhessünk az engesztelés lelkületében, vagy hogy minél előbb felépüljön végre az ország engesztelő szentélye a Normafánál, stb.

A kilenced mint vallásos gyakorlat ma sokak előtt feledésbe merült. Még papok is vannak, akik nem tudják azt, hogy a kilenced mi fán terem. Ezért idézzük a Katolikus Lexikon kilencedről szóló szócikkét.

"kilenced (lat. novena): jámborsági gyakorlat, a szokásosnál intenzívebb imádságban töltött kilencnapos időköz. - Várakozást fejez ki, kérést nyomatékosít. Mintája az Urunk→mennybemenetele és →pünkösd közötti 9 nap, amikor a Bold. Szűz Mária és az apostolok Jeruzsálemben visszavonulva, imádkozva és böjtölve várták a Szentlélek eljövetelét. A magya hagyományban a pünkösdöt megelőző hetet váróhétnek, a vasárnapot→váróvasárnapnak is mondták. - Általánosan kötelező formája nincs, a Jézus Szíve-tiszteletet fejezi ki a →nagykilenced. A ~ szándékát, módját (imádság, böjt, vezeklési gyakorlat) mindenki szabadon határozhatja meg."

A Szeretetláng  lelki napló kritikai kiadására Erdő Péter bíboros imprimáturt adott. Az imprimatur azt jelenti, hogy a kötetben nincs semmi ellentétes a katolikus hittel. Ez a kiadás a Szent István Társulatnál jelent meg 2010-ben. A Napló elektronikus változata megtalálható a Szeretetláng honlapon.    

Válogatásunk ennek a kritikai kiadásnak az alapján készült. Az egyes "kielenced"-ek elején ott szerepel, hogy a napló mely oldalairól valók a szóban forgó részek.

III. SZERETETLÁNG FESZTIVÁL HANGANYAGA egy ajánlással

Beküldve: Engesztelés a Szeretetláng Naplóban

 
Francesco Bamonte atya Róma hivatalos ördögűzője, jelenleg az Ördögűzők Nemzetközi Szövetségének elnöke, több értékes könyv szerzője (a könyves pulton volt kapható a "Szűz Mária harca a gonosszal az ördögűzések alatt"), és Európa szerte megbecsült előadó.
Ne féljetek, kamaszoknak is emészthető módon beszél, csak három konkrét esetet mond el. Viszont nagyon alaposan magyarázza az egész témát, sok félremagyarázást tesz helyre. Az előadás első felében a Sátán témakörről,  másodikban az ellene való harcról beszél. Arról, hogy mi felé haladunk. Nagyon egyezett nekem a "Az apokalipszis árnyékában" c. regény alapgondolatával, ami szintén kapható a könyves pulton. Az előadás korrekt, pontos, minden félrehajtástól mentes. Személye hiteles, alázatos, de nagyon határozott. Mosolygós, de nem lennék az ördög helyében, ha kezébe veszi a dolgot... :-) Nos - ha kereszténynek vallod magad, akkor ébredj fel, figyelj rá, és ne söpörd le az asztalról a témát!
 
Olaj Anett tanúságtételének meghallgatását kötelezővé tenném minden fiatal számára. Szülők, szánjatok rá időt, és EGYÜTT hallgassátok meg. Hitoktatók, hallgattassátok meg a fiatalokkal.
 
Dr. Csókay Andrást nem kell bemutatni - mindenképpen hallgassátok meg.
 
Bocsa József piarista atya is nagyon a helyén van, sok fontos dolgot mond a helyes istenkapcsolatról.
 
Az én mottóm:
ÉBRESZTŐ! - Ki a fejeket a homokból! Istennek rátok van szüksége!
 
 
 
 
 
 
Olaj Anett tanúságtétel az abortuszról.mp3
32'

https://share.ols.inode.at/V6JAD213M9ZYLJROMGCMVADPE5QLJV7F2QQFSRHE
 

"Boldogok a tiszta szívűek, mert meglátják az Istent."