Szűzanyának Szentelődés 2021. márc. 25-én

Beküldve: Aktuális

Azok számára, akik elvégezték a 33 napos schioi lelkigyakorlatot, és szeretnék ünnepélyesen odaszentelni magukat a Szűzanyának, vagy korábbi odaszentelődésüket megújítani, azok számára március 25-én, Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén lesz erre lehetetőség. Mivel szentmisék bemutatását a helyi egyházmegyei rendelkezések nem engedik, az odaszentelődés a Piarista Rendház kertjében található Szűzanya szobor előtt lesz. Előtte a templomban szentáldozáshoz is lehet járulni.

Az odaszentelődés 15:30 kor lesz. Előtte 14:45-től gyónási lehetőség.