Az engeszteléssel kapcsolatos programok a NEK-en és előtte

Beküldve: Aktuális

A kiengesztelődés szent művészet                                           zarándoklat és imatalálkozó

Ars Sacra Fesztivál | 2021 | #lelki
2021. szeptember 11. | 10:00-12:00 óra
Szent Margit emlékhely - Margitsziget
1007 Budapest, Margitsziget | térkép

Szent Margit sírjánál eucharisztikus imatalálkozó a családi közösségek kiengesztelődéséért Szent Margit közbenjárását kérve.

A családokon belül és a családok között sok feszültség, konfliktus, szakadás van, amelyek kiengesztelődésre várnak. Szent Margit, a nagy magyar engesztelő, kiengesztelte családját: apját Béla királyt és bátyját Istvánt. Az ő példája is azt tanúsítja, hogy a kiengesztelés-kiengesztelődés akkor lesz szent, ha Jézus Krisztus engesztelő áldozatába kapcsoljuk bele. Így a Margit-szigeten csatlakozhatunk az NEK családi programjához is.

KAPCSOLAT
Török Iván
(30) 963 7718
sukosd38gmail.com

 

https://www.ars-sacra.hu/prg.php?prgid=5884

 

https://www.ars-sacra.hu/prg.php?prgid=5865

Válasz a Szentháromság Gyermekei Engesztelő Családjával kapcsolatos 3 kérdésre

Beküldve: Szentháromság gyermekei

Válasz a Szentháromság Gyermekei Engesztelő Családjával kapcsolatos 3 kérdésre

Alig négyhónapos az az engesztelő család, a Szentháromság Gyermekei Engesztelő Családja, amely az összes engesztelőt szeretné egy családba összegyűjteni mint egy nagy gyönyörű virágcsokrot és átnyújtani azt a Szentháromságnak és a Szűzanyának. Sokan ráéreztek ennek a családnak a fontosságára, és már kb. 200 regisztrált tagja van. Közben merültek fel kérdések az engesztelő családdal és az itt letehető magánfogadalmakkal kapcsolatban. Ezekre szeretnék most válaszolni

Melyek ezek a kérdések?

  • 1. Vannak, akiket az tart vissza a Szentháromság Gyermekei Engesztelő Családjában a fogadalom letételétől, hogy érzi a saját állhatatlanságát, gyengeségét. Vajon tudja-e fogadalmait, ígéreteit teljesíteni, nem lesz-e hűtlen hozzájuk.

2. Félelem a megpróbáltatásoktól, amelyek az embert érhetik, ha leteszi a fogadalmakat. Úgy gondolja „elég nehéz már így is az életem, nem bírok már több terhet cipelni”.

3. Én már tagja vagyok ilyen olyan imaközösségeknek, vallásos csoportosulásoknak, esetleg szerzetes is vagyok, szerzetesi fogadalmakat is tettem egy szerzetesrendben. Hogyan egyeztethetők össze az ilyen közösségekhez, csoportokhoz való tartozásom most ehhez a családhoz való tartozásommal, az itt leteendő fogadalmak a saját szerzetesközösségemben már letett fogadalmakkal?

A juliusi váci lelki nap előadásai

Beküldve: Szentháromság gyermekei

A lelki nap

programja

Bocsa József atya 1. előadása   (A Szenháromság Gyermekei Engesztelő Családja lekiségének az elmélyítése)

Bocsa József előadásának a hanganyaga

Bocsa József atya 2. előadása    (A szórólap magyarázata)

Siegfried Lang atya előadása németül (deutch)

Siegfried atya előadásának a hanganyaga

Siegfried atya előadásának magyar nyelvű összefoglalása

A családfagyógyító mise homiliája   (Bocsa József atya)

Dr. Szederkényi László atya beszámolója Galgóczy Erzsébet életrajzának a munkálatairól

Berczeli Jánosné Ili tanúságtétele

 

Az egyik résztvevő így élte meg a lelki napot:

 

Uram! Lelkem szárnyal a kapott kegyelmektől. Szeretlek,imádlak és bízom Benned!

Mennyei Atya: Drága gyermekem!  Atyai Szívem repes az örömtől! A zsúfolásig megtelt templom látványa, a rózsafüzér imákat hallva , az órákig tartó tanításokat,  gyóntatásokat,a szabadulásokat és szabadításokat látva, mélyen megrendült atyai Szívem. Mint mindannyiótok Teremtője és szerető Atyja, hatalmas kezeimet kitártam és megöleltem ezt a csodálatos családot, a "Szentháromság Gyermekei Engesztelő Családját". De nemcsak Én voltam jelen a templomban, hanem valóságosan az Eucharisztiában Szent Fiam és a Szentlélek, Aki boldog áhitatot, egységet, örömöt, kitartást, erőt bátorságot, szeretetet adott mindannyiótok szívébe. Erre nektek Drága Engesztelő gyermekeim ezekben az utolsó időkben nagy szükségetek van!  Jelen volt még Szent Édesanyátok, a családok Édesanyja, Szent József, Galgóczi Erzsébet, Natália nővér, Mindszenty bíboros-hercegprímás, Szent István királyotok, a szentek közössége, a Szent Angyalok kilenc karának sokasága. Boldog hálaadással borultak le lábaim elé, hálát adva ezért az alkalomért.

Ti is gyermekeim hálatelt szívvel köszönjétek meg, hogy ez a csodálatos esemény létre jöhetett! Mert tudjátok meg, hogy ez a templom, Magyarország Szíve. Itt van az engesztelés magja, olyan tűz, amely kihat Magyarország, tovább megyek, az egész világ eseményeire. Mert itt Szent Fiam töviskoronával átfont Szíve és Szűz Mária Szeplőtelen Szíve az Örökimádás megszentelő kegyelme  által teljes egészében és minden akadály nélkül kifejtheti szeretete erejét.

Ti, akik itt voltatok Maradék Hadseregem legjava vagytok, ezt a közösséget az áldozatkészség, kitartás, önfeláldozás, szeretet jellemzi.

Áldott papfiaim a legsötétebb időkben is vezetni fognak benneteket. Megerősítem, megvédem a tenyeremen hordozom őket.

Végül elmondhatom nektek, hogy az ördög és démonai üvöltve, visítva menekültek a rózsafüzér imák alatt a pokolba, és még a legkitartóbbaknak is takarodniuk kellett, amikor ellene mondtatok a bűnöknek, így űzve el a gonosz lelkeket Jézusotok segítségével.

Továbbra is imádkozzatok, engeszteljetek, hogy Magyarország és a világ fölött tornyosuló felhők eltűnjenek, és hogy a büntetések ne legyenek a legkeményebbek.

Szerető Atyátok, a Legmagasságosabb Isten.

Megáldalak féltő, gondviselő Atyai szeretetemmel, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.