Kezdőlap

Anna-réti misék 23. Óriási nagy a támadás, és ez csak fokozódik, tehát a harci színtér szélesedik, nekünk meg több helyszínen kell védekeznünk, vagyis engesztelnünk

Beküldve: Szent Anna-rét

Kedves Engesztelő Testvérek az Úrban!

Megszületett egy olyan döntés, ami, úgy érzem, az égiek akarata. (A levélíró itt erre a bejelentésre gondol). Isten a szeretet, és békesség, és a békesség meg is született. Akinél nagyobb a szeretett, az teszi meg az első lépést.

Nagyon sokat gondolkoztam, hogy néhány szót írjak-e magamról, végül is azért teszem meg, mert ide illő az engesztelők helyzetébe.

Nekem, a világ asztalán senki a nevem, és az engesztelők sorában az utolsó helyen, ha állok, de egyet bizton kijelenthetek, mert igaz, a szívem Istené és a Szűzanyáé.

Úgy érzem, a Lélek az, aki tollamba diktálja a szót. Fiatal koromban címkéztem az embereket, kitől vagyok több és ki lehet barátságban velem. Azt gondoltam, ha bizonyos dolgokban egyre nagyobb rálátásom, tudásom van, több vagyok a másiknál. Akkor még nem is sejtettem, hogy mekkora adomány a bölcsesség.

Anna-réti misék 22 Az Anna-rétről kivonulók érvei

Beküldve: Szent Anna-rét

Az esemény belentése után 3 hétre szétküldésre kerültek az Anna-rétről kivonulók érvei, és az az üzenet is, amelyről eddig csak szóbaszédből tudhattunk - Jánossy Gábor megfogalmazássában és kommentálásával.

 

A Dr. Bakos Batu által szétküldött levélben, amelynek csatolmánya a fenti levél, ez a közlemény olvasható:

 
A kútvölgyi  kicsi Kápolnát 1969-ben vásárolta Regőczi István atya, hogy elindulhasson a Magyar Engesztelés.
1970-ben fatemplom épült , 1990-ben pedig Sóskúti mészkőből felépült a Szentély is.
Ezt követően István Atya Natália nővéren keresztül megkérdezte a Szűzanyát, hogy Kútvölgyet  ideglenesen elfogadja -e ? 
Elfogadom és  veletek engesztelek, amíg fel nem épül az Anna réten a Világ Győzelmes Királynője Templom. 
"Nem kicsi ez a hely, elfér benne ég és föld együtt  és az egész Mennyország". 
A Szűzanya kérésére  a Normafai Engesztelők közösségének egyenlőre egy része  ide tér vissza,  hogy engedelmeskedjünk  és egységben legyünk  a Magyar Katolikus Egyházzal, a Bíboros Úr által most kinevezett engesztelést vezető templom- igazgató, András Atya irányításával.
A Kútvölgyi Kápolnában ez a felirat olvasható:
Regőczi István Atya itt kezdte meg az Engesztelést Magyarországért 1969-ben.
A kápolna azóta  a Szentségimádás  a hálaadás és imádság helye, Magyarország Engesztelő Kápolnája.
/1998-tól a  Magyarok Nagyasszonyának,Világ Győzelmes Királynőjének Szentkorona Lovagrendje  kapcsolódott a Kútvölgyi engeszteléshez.
Azóta is minden hónap első csütörtökén du. 3 órától szentmisét és közös ima- engesztelést tartunk Magyar Hazánkért.  
Regőczi István Atya Rendünk Örökös Nagymestere.
A Lovagrend az Anna réten 2010-től havonta, 2015 óta pedig  a normafai engesztelőkkel közösen  heti rendszerességgel  szervezett  Szentmiséket,
Dunky András pedig  Szentségimádást .
Ezúttal szeretnénk köszönetet mondani az Atyáknak, akik a szentmisét bemutatták.
Kocsis Istvánnak, a minden első szombatot tartó Bocsa Józsefnek, Bakos Zsoltnak, Dévényi Ferencnek, Juhász  Csabának , Záborszky Kálmánnak , Kemenes Gábornak./
 Magyarok Nagyasszonyának, Világ Győzelmes Királynőjének Szentkorona Lovagrendje és a Normafai Engesztelők
 

A Kútvölgyi Kápolna Megközelíthető:

128 autóbusszal  /végállomástól  -  végállomásig/ :  Széll Kálmán tértől a Galgóczi utcai Engesztelő Kápolnáig.
A Szentségimádás és Szentmise átmeneti rendje: 13 - 17 óráig Szentségimádás, 17 órakor Szentmise.

 

 

Anna-réti misék 21. Az Anna-réti engesztelés, a Máriás Papi Mozgalom Cönákuluma és a Szűzanya gyergyószentmiklósi ikon-könnyezése

Beküldve: Szent Anna-rét

+!
D. J. Kr.!
 
Kedves József Atya!
 
Nagy örömmel és lelki békével olvastam, hogy az Anna-réten folytatódnak az engesztelő alkalmak a Legszentebb Áldozat bemutatásával. Amennyiben szükség mutatkozna, jómagam is szívesen végeznék újra g.kat. Szent Liturgiát, amint már korábban is megtettem a Szent Korona Lovagrend megtisztelő kérésére, amikor nem találtak miséző papot.

Fontosnak tartom felhívni a figyelmet a magyar vonatkozású máriás engesztelő karizmákkal szolgálók minden eddiginél súlyosabb felelősségére, hogy az idők jeleit helyesen megértve az egység lelkületében egymással szorosan együttműködjenek, a karizmáik sajátosságainak a megőrzése mellett!

Az immár 2 hete zajló folyamatban mára bennem azon meggyőződés alakult ki, hogy az engeszteléseket a Legszentebb Áldozat bemutatásával végezni kell mind az Anna-réten, mind a Kútvölgyi-kápolnában. Ezt megerősíti bennem József Atyának a Cönákulumra vonatkozó beszámolója, mivel abban számunkra ma Szűzanya gyergyószentmiklósi ikon-könnyezésével áradó kegyelmekről bennünk éppen a Cönákulumban ihletettek csengenek vissza, amelyekről alább idézem a honlapunkon levő rövid ismertetőt.

Anna-réti misék 20. (Szándékunkban áll az engesztelést továbbra is a Szent Anna réten folytatni minden szombaton a már megszokott időben)

Beküldve: Szent Anna-rét

Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Tisztelt József  atya!

Nagy örömmel olvastuk a hírt, mely szerint  újra lesznek szentmisék a Szent Anna-réten.

Mi ott leszünk.  Szándékunkban áll  az engesztelést  továbbra is a Szent Anna réten folytatni minden  szombaton a már megszokott időben. 

Döntésünket jelenleg nem kívánjuk hosszasan magyarázni, mert a véleményünket  az előzőekben a 6. illetve a 18. hozzászólásban már részletesen kifejtettük és ez továbbra is  az álláspontunk.

Üdvözlettel: Grezner János és Greznerné dr. Torbics Viktória

 
 
 

Anna-réti misék 19. (Elsőszombatokon továbbra is lesznek szentmisék a Szent Anna-réten)

Beküldve: Szent Anna-rét

Kedves Engesztelő Testvérek!

Mindig is így volt, de most különösen is olyan időket élünk, amikor mindenkinek a személyes döntéseiért kell vállalnia a felelősséget.

Bennem az érlelődött meg a ti hozzászólásaikat olvasva, és sokakkal tanácskozva a kérdésről, hogy én elsőszombatonként továbbra is szentmiséket fogok bemutatni a Szent Anna-réten. Jónéhány évvel ezelőtt többünkben az érlelődött meg, hogy szükség van az ott bemutatott szentmisékre, és évek alatt csak megszilárdult bennünk ennek a fontossága. Én akkor a saját templomomban Cönákulumokat hagytam abba ennek kedvéért, amelyeknek a hiányát mindmáig érzem. Aki nem ismerné, a Cönákulumokon a szentmise és a rózsafüzér elimádkozása mellett a Szűzanyának való odaszentelődésünket újítjuk meg. Az ilyen Cönákulumoknak a Máriás Papi Mozgalom kék könyve alapján éppen az a legnagyobb hatása, hogy a gonosz hatalmát megtörik. A Szűzanya az, akinek már az ősevangéliumban megígértetett, hogy széttiporja az ősi kígyó fejét. A következő elsőszombatokon ilyen Cönákulum keretében szeretném a szentmiséket bemutatni a Szent Anna-réten. Mindenkit szeretettel várok ezekre, hiszen egyre jobba látjuk, hogy a Szűzanya tudja csak széttiporni annak a kígyónak a fejét, amely az engesztelők közé is beférkőzött megosztottságot okozva – eddig csak lappangó, az utóbbi időkben immár az engesztelők szélesebb körének is látható formában, köztük nem kis zavarodottságot okozva.

Tiszteletben tartom azok döntését, akik a Kútvölgyi Kápolnában akarják tovább folytatni a szombati engeszteléseket. Örülni is tudok annak, hogy ott is komolyabban beindulnak az engesztelések, és a szentségimádások. Hál’ Istennek az engesztelő szentségimádások az Eucharisztikus Kongresszusra készülve országosan is egyre nagyobb lendületet vesznek. Nemrég vettem részt az Eucharisztikus Kongresszus egyik előkészítő összejövetelén az Országos Lelkipásztori Intézetben, ahová hivatalosak voltak azoknak a helységeknek a felelősei, ahol egésznapos, vagy 24 órás szentségimádások vannak. Megosztottuk egymással ezeknek a tapasztalatait.  Én magam is szorgalmaztam – már évekkel ezelőtt, miután beindult Vácon az örökimádás –, hogy a Kútvölgyi Kápolna is méltó helye lehetne az örökimádásnak. Úgy látszik, ennek mostanra jött el az ideje. Imádkozom azért, hogy a Szent Anna-réti engesztelők egy csoportjának a segítségével az örökimádás ott is beindulhasson, vagy legalábbis az eddiginél nagyobb lendületet nyerjen.

Azt tartom csak fontosnak, hogy azok, akik a jövőben szombatonként illetve elsőszombatonként akármelyik helyen is imádkoznak, ezt ne pártoskodásnak éljék meg, hanem a közös cél – a Világ Győzelmes Királynője engesztelő kápolnájának a felépülése – különböző helyszíneken való megélési formájának.

Hogy pontosan hány órakor lesznek a Szent Anna-réten a továbbiakban az elsőszombati misék, az még egyeztetésre vár. A magam részéről még azt is el tudom képzelni, hogy a két helyszín időpontját is egymáshoz igazítjuk, hogy aki mindkettőn részt szeretne venni – volt, aki ezt már kifejezte – legyen rá lehetősége. Más atyák is jelezték, hogy ők is szándékoznak ott továbbra is szentmiséket bemutatni, de ezek rendje majd kialakul, és az Engesztelők Lapján hírt adunk róla. Várjuk a szervezéshez az ajánlkozókat.

Kérem mindnyájatoktól, hogy végezzetek kilencedeket, imádkozzatok kitartóan a Világ Győzelmes Királynője engesztelő kápolna mielőbbi felépüléséért és az engesztelők egységéért, mert a szeretetegységben való engesztelés kedves Isten előtt.

Imádságos szeretettel: József atya